S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří půl miliardou korun měření a hodnocení kvality a nákladovosti péče

Vytvořeno: 17. 8. 2012 Poslední aktualizace: 17. 8. 2012

 

Současná situace v oblasti veřejných rozpočtů a systému veřejného zdravotního pojištění vybízí k vývoji a implementaci inovativních nástrojů pro měření a hodnocení kvality a nákladovosti péče, které v dlouhodobém horizontu přispějí ke zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků. Ministerstvo zdravotnictví proto podpoří tuto oblast z evropských fondů a státního rozpočtu částkou 500 milionů korun.
 
Finanční podpora bude poskytována na systémové projekty s celoplošným dopadem na systém zdravotní péče v České republice. „Chceme podpořit investice do moderních technologií nezbytných pro efektivní řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdravotnictví,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Nové projekty by měly přispět k racionalizaci využívání finančních prostředků ve zdravotnictví a zajistit standardizované výstupy pro výměnu informací a spolupráci se zeměmi Evropské unie.“
 
Celkem 85 % finančních prostředků na podporu jednotlivých projektů poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zbylých 15 % půjde ze státního rozpočtu. Žádosti o finanční podporu mohou žadatelé předkládat od 3. září do 16. října 2012 a projekty musí být realizovány do konce června 2015.
 
Proces výběru a hodnocení žádostí pro poskytnutí dotace je rozdělen do tří částí, které posuzují kritéria přijatelnosti, formální náležitosti a hodnocení kvality jednotlivých projektů. K úspěšnému splnění podmínek musí projekty splňovat nejen kritéria přijatelnosti i formální náležitosti, ale zároveň dosáhnout minimálně 50 % možných bodů za hodnocení kvality. Více informací a potřebné dokumenty naleznou žadatelé na internetových stránkách: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/12vyzva-iop_6665_1138_8.html .
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?