Ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost proti rozhodnutí Městského soudu v Praze

Vytvořeno: 7. 5. 2020 Poslední aktualizace: 7. 5. 2020

Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčené, že dubnové rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení mimořádných opatření je nezákonné. Podalo proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Městský soud v Praze dne 27. dubna zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna a 26. března o omezení maloobchodního prodeje a mimořádná opatření ze dne 15. dubna a 23. března omezující volný pohyb osob. Ministerstvo zdravotnictví však považuje rozhodnutí soudu za nezákonné. Ve vztahu k ostatním napadeným opatřením obecné povahy bylo podle ministerstva nutné návrh odmítnout, neboť platnost a účinnost těchto opatření již před dnem vydání napadeného rozsudku skončila.
Za vydáním mimořádných opatření si pevně stojíme. Činili jsme tak s cílem ochránit naše občany před nákazou, která může mít, dle zkušeností v ostatních státech, fatální důsledky. Je nutné si uvědomit, že pražský městský soud řešil jen formu, jak byla opatření přijata, jejich podstatu ale nezpochybnil. Taková pandemie tady nebyla posledních sto let, není ještě vyšlapaná legislativní cesta a Vláda ČR tak nikdy takovou situaci neřešila. Je tedy potřeba nastavit správní praxi. Jsme ale přesvědčeni, že tak musí učinit Nejvyšší správní soud,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodal: „Naše kasační stížnost nabývá dnešním rozhodnutí na významu ještě více díky rozhodnutí téhož soudu, který zamítl návrh Venduly Zahumenské na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Je to přitom stejný soud, ale jiný senát a jiný názor. Je tedy skutečně potřeba, aby se k dané věci vyjádřil Nejvyšší správní soud a sjednotil judikaturu.“
Městský soud v Praze namísto řádného provedení věcného přezkumu zákonnosti zrušených opatření konstatoval překročení věcné působnosti Ministerstva zdravotnictví k vydání zrušených opatření na základě dále neodůvodněného závěru. Pro tento svůj závěr však nemá žádnou zákonnou oporu a jedná se v podstatě jen o subjektivní názor, který však není blíže zdůvodněn.
Během řízení došlo i k jiným vadám, které měly za následek nezákonnost rozsudku. Městský soud například nepřípustně vyzval navrhovatele k odstranění vad návrhu a neposkytl Ministerstvu zdravotnictví dostatečný čas k vyjádření se ke změně návrhu. Také názor soudu, že vyhlášením nouzového stavu ztrácí Ministerstvo zdravotnictví působnost omezovat základní práva a svobody, nebyl správný. Ministerstvo zdravotnictví bylo dle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů oprávněné, a dokonce i povinné, rozhodnout o omezení pohybu či omezení maloobchodního prodeje.
Městský soud v Praze tak učinil svůj závěr zcela povrchně ve vztahu k obsahu zrušených opatření jako celku, aniž by se náležitě zabýval jednotlivými částmi obsahu zrušených opatření, jak mu měla velet zejména zásada zdrženlivosti. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a současně rozhodl o odmítnutí návrhu právníka Ondřeje Dostála, případně aby věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?