S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví převzalo od Armády České republiky Národní systém pro zvládání zdravotních hrozeb

Vytvořeno: 2. 6. 2022 Poslední aktualizace: 2. 6. 2022

Projekt Chytré karantény vznikl v době pandemie covid-19 jako nástroj pro zvládnutí a řízení krizové situace. Na tomto projektu se významnou částí podílela především Armáda České republiky, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví, hygienické stanice a další orgány ochrany veřejného zdraví.

Nástroje Chytré karantény jsou základními pilíři pro budoucí podobu Národního systému pro zvládání zdravotních hrozeb. Základem tohoto systému je monitoring situace, včasná detekce a rychlá reakce na zdravotní hrozby, které se v budoucnosti mohou objevit, ať už v podobě další epidemie či jiné hrozby.

„Epidemie covid-19 nám ukázala, kde je náš systém nejvíce zranitelný. V současné chvíli jsme přebrali všechny činnosti Chytré karantény, které doposud prováděla Armáda České republiky, na které chceme navázat dalšími kroky. Stále necháváme v pohotovosti Centrální řídicí tým, abychom byli schopni při případné další vlny operativně reagovat a celou situaci řídit z našich zdrojů,“ okomentoval situaci náměstek Josef Pavlovic.

Ministerstvo zdravotnictví tímto děkuje všem, kteří se na tomto projektu podíleli a přispěli k úspěšnému zvládnutí epidemie covid-19 v České republice.  

„Děkuji všem, kteří přes dva roky řídili projekt Chytré karantény, především generálům Procházkovi, Vlčkovi a Šnajdárkovi a jejich týmu Armády České republiky. Spolu s ostatními kolegy řešili epidemickou situaci leckdy i na hranici svých vlastních možností, a tím zachránili bezpočet životů a chránili zdraví náš všech.“ Dále náměstek doplňuje: „Tento systém budeme rozvíjet, abychom byli připraveni i na další zdravotní hrozby.“ 


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?