S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí s vyřazením podložek pro inkontinentní pacienty z úhrad pojišťoven

Vytvořeno: 14. 1. 2013 Poslední aktualizace: 14. 1. 2013

Ministerstvo zdravotnictví je znepokojeno krokem VZP ČR, kterým vyřadila z úhrad s platností od 1. 1. 2013 podložky pro inkontinentní pacienty. S ohledem na formu a samotné uvedení těchto změn do úhradové praxe považuje ministerstvo zdravotnictví tento krok pojišťoven za protiprávní. 

V Úhradovém katalogu zdravotních pojišťoven platném k 1. 1. 2013 bylo provedeno změn více. Část z nich mělo ministerstvo zdravotnictví možnost prozkoumat a všechny tyto předložené změny byly v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění. V případě nehrazení podložek pro inkontinentní pacienty nebyla tato změna předem ze strany zdravotních pojišťoven s ministerstvem jakkoli diskutována. „Zaráží nás nejenom forma oznámení této změny, ale i samotný fakt, že tento krok je zcela v rozporu s připravenou kategorizací zdravotnických prostředků,“ uvedl Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění. Na té přitom pracovala pracovní skupina, jejímiž členy jsou i zástupci všech zdravotních pojišťoven, téměř rok. Navržená kategorizace je rovněž součástí připraveného návrhu zákona o zdravotnických prostředcích, s jehož účinností ministerstvo počítá od roku 2014.
 
Současné znění zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ukládá prostřednictvím paragrafu 15 odst. 12 zdravotním pojišťovnám povinnost uhradit u těchto zdravotnických prostředků 75 % z konečné ceny v ekonomicky nejméně náročném provedení.

 

 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?