S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstvo zdravotnictví a Akademie věd podepsaly smlouvu o spolupráci

Vytvořeno: 31. 10. 2019 Poslední aktualizace: 31. 10. 2019

 

Smlouvou o spolupráci dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová stvrdili společnou snahu o rozvoj zdravotnických výzkumných aktivit.

Spolupráce s Akademií věd bude spočívat ve sdílení poznatků, vzájemné diskusi a účasti na společných grantových projektech pro zvýšení úrovně poznání v oblasti zdravotnictví. Započaté spolupráce s touto největší odbornou autoritou v ČR si velice vážím. Vidím zde obrovský prostor pro vzájemnou spolupráci, například v oblasti měření pitné vody, léků a inovací,uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Velmi si cením toho, že navazujeme spolupráci s tak významnou institucí, která může našim vědcům přinést cenné kontakty a rozvoj v oblasti zdravotnictví a medicíny a ve výsledku přispět i k novým léčebným postupům. Například oblast biomedicíny dnes k patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům vědeckého výzkumu,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s tím, že dohoda bude mít jistě dopad i na akademickou platformu Strategie AV21, která cílí na praktické využití výzkumu pro společnost. Jeden z jejích programů se přímo zabývá kvalitním životem ve zdraví a nemoci.

Spolupráce ministerstva a Akademie věd bude především ve formě sdílení zkušeností a dosavadních poznatků z výzkumu. Smlouva také počítá s realizací společných výzkumných aktivit včetně posilování účasti na společných grantových projektech. Obě strany se také zavázaly ke vzájemným konzultacím, diskusím a výměně zkušeností o programech účelové podpory zdravotnického výzkumu.

Dalším bodem spolupráce bude zpracování podkladů pro zadávání a přípravu strategií, koncepcí a analýz. Zejména si obě strany budou pomáhat s vyhledáváním a identifikací prioritních témat výzkumu s aplikačním potenciálem v oblasti zdravotnictví a se zpracováním odborných posudků a stanovisek včetně přípravy podkladů pro plnění legislativních či nelegislativních úkolů Vlády České republiky.

Obě strany se budou v neposlední řadě podílet na organizaci společných odborných seminářů, konferencí, kulatých stolů a dalších forem otevřené diskuse k potřebným tématům. Výstupy spolupráce budou využity pro zvýšení kvality podkladů připravovaných ze strany ministerstva nebo Akademie věd. Současně mohou sloužit pro zodpovědné rozhodování v rámci výkonu státní správy a pro další činnost pracovišť Akademie věd.

  

Za účelem řízení a koordinace spolupráce bude ustavena komunikační platforma, která vytvoří prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a zkušeností mezi ministerstvem a subjekty náležejícími do jeho působnosti a Akademií věd a jejími pracovišti. Členy platformy bude jeden zástupce za ministerstvo a jeden za Akademii věd. Jejich úkolem bude koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou stran, vyvíjet maximální součinnost a důsledně dohlížet na realizaci spolupráce. Minimálně jednou za kalendářní rok počínaje rokem 2020 zástupci připraví informaci o vývoji spolupráce.

Smlouva se podpisem stává účinná.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?