Ministerstvo ukončilo kontrolu v Nemocnici Na Homolce

Vytvořeno: 27. 7. 2018 Poslední aktualizace: 27. 7. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
ředitelka Odboru komunikace s veřejností, tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví ukončilo veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v Nemocnici Na Homolce. Kontrola odhalila nestandardní postupy při zadávání veřejných zakázek, nákupy zdravotnického materiálu přes společnost Holte Medical i po dohodě o ukončení dodávek a neplatné smlouvy ve výši 402 milionů korun. „Nálezy kontroly považuji za závažné,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v reakci na výsledky kontroly.

Kontrola Ministerstva zdravotnictví byla zaměřena na proces ukončování činnosti Holte Medical, a. s., v likvidaci, jako dodavatele spotřebního zdravotnického materiálu. Nemocnice nedodržela pokyn ministra zdravotnictví na ukončení nákupů jejím prostřednictvím a zavedení standardního systému nákupu a nadále od této společnosti nakupovala zdravotnický materiál, a to navíc bez uzavřeného písemného smluvního vztahu. Ačkoliv byla mezi nemocnicí a Holte Medical formálně uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dodávkách ke dni 28. února 2018, nemocnice nadále pokračovala ve vystavování objednávek v celkové částce téměř 33 milionů korun. Navíc v době, kdy měla být činnost Holte Medical utlumována, uzavřela s ní nemocnice dodatek ke smlouvě s předpokládanou hodnotou rozsahu pořízení zdravotnického materiálu za první čtvrtletí roku 2018 ve výši 800 milionů korun. „Předpokládaná hodnota nákupů přes Holte Medical za první čtvrtletí tohoto roku byla vyšší, než hodnota finančního plnění pro stejnou společnost za celý rok 2017,“ doplnil ministr Vojtěch.

Ministerští kontroloři dále odhalili, že Nemocnice Na Homolce v rozporu se zákonem o registru smluv uveřejnila objednávky v neúplném textu. Objednávky v celkové výši 402 miliónů korun jsou tak neúčinné. Z pohledu rozpočtových pravidel tím došlo k porušení rozpočtové kázně, tedy neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu. Toto zjištění bude předáno místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu přezkoumání.

Všechna zjištění jsem dnes osobně probral s ředitelem nemocnice Ivanem Olivou. Protože se naše názory na výsledky kontroly rozcházejí, rozhodl se pan ředitel Oliva k dnešnímu dni na pozici ředitele rezignovat. Vnímám to jako rozumný a v této situaci jediný možný krok,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo zdravotnictví v nejbližší době vypíše otevřené výběrové řízení na nového ředitele. Řízením nemocnice byl dočasně pověřen primář radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc. „Pan profesor Vymazal je uznávaná kapacita v oblasti radiologie s dvacetiletými zkušenostmi v Nemocnici Na Homolce. Zdejší prostředí zná tedy velmi důkladně a má respekt mezi ostatními lékaři a odborníky v nemocnici, což považuji v této situaci za velmi důležité. Jeho setrvání ve funkci ředitele bude však pouze dočasné, dokud nebude jmenován nový ředitel, který vzejde z otevřeného výběrového řízení. To chceme vypsat co nejdříve,“ uvedl ministr zdravotnictví.

 

 

 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?