S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ministerstva zdravotnictví a dopravy podepsala memorandum o spolupráci při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v České republice

Vytvořeno: 23. 8. 2021 Poslední aktualizace: 23. 8. 2021

Cílem memoranda, které podepsali oba ministři, je vytvořit obecný rámec pro spolupráci, koordinaci a zajištění trvale udržitelné úrovně bezpečnosti provozu a rozvoje Letecké záchranné služby. A to včetně její předpisové základny, infrastruktury, zázemí, postupů, nových technologií a odborné způsobilosti.

Obě ministerstva budou na základě memoranda spolupracovat v několika oblastech Letecké záchranné služby. Týká se to např. tvorby koncepce vývoje a směřování, zavádění moderních technologií nebo optimalizace informačních toků.

„Letecká záchranná služba jako nezastupitelná součást integrovaného záchranného systému si zaslouží neustálou modernizaci. Ať už jde o zlepšování kvality heliportů u zdravotnických zařízení nebo jednotného informačního a navigačního systému. S Ministerstvem dopravy uděláme vše pro to, abychom tohoto cíle dosáhli,“ popisuje význam memoranda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Memorandum obě strany také zavazuje, že k dosažení společných cílů budou využívat všechny dostupných nástrojů, které jsou jim k dispozici a budou také sdílet informace a data související s Leteckou záchrannou službou.

„Segment Letecké záchranné služby je oborem, kde se prolínají agendy obou rezortů. Zahrnuje jak zdravotnická odborná a organizační témata, tak témata související s pravidly a bezpečností leteckého provoz. Jsem proto rád, že díky nově podepsanému memorandu budou moci obě ministerstva úzce spolupracovat,“ dodává ministr dopravy Karel Havlíček.

Materiál zahrnuje také nominaci odborných zástupců obou rezortů. Za Ministerstvo zdravotnictví se jedná o zástupce Odboru zdravotní péče, zástupce Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, zástupce odborné Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s., a zástupce provozovatelů vrtulníků pro LZS, případně další nominované odborníky. Ministerstvo dopravy bude zastupovat zástupce Odboru civilního letectví a zástupci podřízených a pověřených subjektů Ministerstva dopravy jako je Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu České republiky, s. p.), případně další nominovaní odborníci.


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Daniel Köppl, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?