S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče

Vytvořeno: 26. 3. 2020 Poslední aktualizace: 26. 3. 2020

Za účelem ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření. Od 25. března 2020 se týká výhradně poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

K úpravě původního opatření ze dne 23. března 2020 došlo zejména z toho důvodu, že se opatření vztahovalo i na poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče, a objevily se nové skutečnosti, na základě kterých Ministerstvo zdravotnictví dospělo k závěru, že by dopady mimořádného opatření způsobily některé problémy v oblasti kontinuity péče a omezení kapacit jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než na které opatření dopadá.  

Ministerstvo zdravotnictví přihlédlo také k faktu, že v případě lázeňské léčebně rehabilitační péče se nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V této oblasti se tak v maximální možné míře omezuje počet pacientů v těchto zařízeních tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v souvislosti s šířením nového koronaviru v České republice. 

Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 25. března 2020 a ruší se jím mimořádné opatření ze dne 23. března 2020.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?