Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se nově týká pouze lázeňské léčebně rehabilitační péče

Vytvořeno: 26. 3. 2020 Poslední aktualizace: 26. 3. 2020

Za účelem ochrany obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření. Od 25. března 2020 se týká výhradně poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

K úpravě původního opatření ze dne 23. března 2020 došlo zejména z toho důvodu, že se opatření vztahovalo i na poskytování následné lůžkové léčebně rehabilitační péče, a objevily se nové skutečnosti, na základě kterých Ministerstvo zdravotnictví dospělo k závěru, že by dopady mimořádného opatření způsobily některé problémy v oblasti kontinuity péče a omezení kapacit jiných poskytovatelů zdravotních služeb, než na které opatření dopadá.  

Ministerstvo zdravotnictví přihlédlo také k faktu, že v případě lázeňské léčebně rehabilitační péče se nejedná o poskytování akutní ani neodkladné péče, nehrozí nebezpečí z prodlení. V této oblasti se tak v maximální možné míře omezuje počet pacientů v těchto zařízeních tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v souvislosti s šířením nového koronaviru v České republice. 

Mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 25. března 2020 a ruší se jím mimořádné opatření ze dne 23. března 2020.

Celé znění mimořádného opatření naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz  

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?