S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Mezinárodní studie bohužel poukázala na špatný životní styl dětí a školáků

Vytvořeno: 26. 6. 2012 Poslední aktualizace: 26. 6. 2012

Tři čtvrtiny českých dětí nesplňují mezinárodní doporučení pro pohybovou aktivitu a nedosahují na doporučených 60 minut pohybové aktivity každý den v týdnu. Nadváhou nebo obezitou trpí přibližně pětina chlapců a desetina dívek. Zkušenosti s kouřením má více než polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých. Mezi roky 2006 a 2010 vzrostl počet dětí, které byly opakovaně opilé, u 15letých chlapců na 46 procent, u děvčat na 40 procent. V patnácti letech snídá pouze 46 procent chlapců a 42procent dívek. Tato nelichotivá čísla přinesla Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. V mezinárodním srovnání české děti zaujímají přední příčky v užívání alkoholu, tabáku a marihuany.

Zpráva je výsledkem výzkumné kolaborativní studie Světové zdravotnické organizace, do které se Česká republika zapojuje již od roku 1994. Jejím cílem je zvýšit znalosti a porozumění zdraví a životnímu stylu dětí a mládeže. Mapuje faktory životního stylu u dětí a poskytuje cenná data z oblasti výživy a stravovacích zvyklostí, pohybové aktivity a aktivit ve volném čase, rizikového chování – kouření, alkoholu, drog apod. Posledního ročníku studie realizované v roce 2010 se zúčastnilo cca 230 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let, z toho 5 686 respondentů bylo z 94 škol z celé České republiky.
 
„Životní styl je pro zdraví jedince naprosto zásadní. Chronická neinfekční onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí a jednoznačně souvisí s životním stylem, si celosvětově vyžádají více než 9 milionů obětí ročně. Ztráty, které tato onemocnění dále způsobují ve zdravotnických a sociálních systémech, jsou enormní,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Důsledky v podobě značného výskytu nadváhy a obezity, kardiovaskulárních onemocnění či diabetu mellitu 2. typu můžeme bohužel výrazně vidět také v České republice.“
 
Studie přinesla mimo jiné tato zjištění:
 • Životní spokojenost dívek s věkem klesá, u chlapců se nemění
 • Ve skupině 13tiletých je počet chlapců s nadváhou a obezitou 3x vyšší než ve skupině dívek
 • Tři čtvrtiny dětí nedosahují na 60 minut pohybové aktivity denně
 • 7 z 10 dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače
 • V 15 letech pravidelně snídá pouze 46 procent chlapců a 42 procent dívek
 • Slazené limonády pije každý den čtvrtina chlapců
 • Uspokojivá míra čištění zubů u chlapců s věkem klesá – nedostatečná je u každého třetího 11tiletého, v 15 letech již u dvou chlapců z pěti
 • Polovina třináctiletých a tři čtvrtiny patnáctiletých má zkušenost s tabákem, pravidelnými kuřáky je 18 procent patnáctiletých dětí, přičemž dívky kouří výrazně častěji než chlapci
 • V mezinárodním srovnání naše třináctileté dívky v kouření  zaujímají dokonce druhé místo hned za Grónskem
 • V konzumaci alkoholu pak třináctiletí a patnáctiletí zaujímají příčku první
 • Více než pětina chlapců a čtvrtina dívek v 9. třídách základních škol má zkušenost s pohlavním stykem
 • Čtvrtina dívek získala zkušenost s pohlavním stykem do 15 let
Hlavním smyslem studie je dlouhodobě poskytovat vědecky podložená data pro politické rozhodování v oblasti životního stylu a zdraví například pro ministerstva zdravotnictví a školství, ale i širší odbornou veřejnost a odborníky v praxi. Řada dat přitom nevyznívá pro české školáky a jejich zdraví příliš příznivě. Důsledky takového chování můžeme pozorovat již dnes,“ uvedl Mgr. Michal Kalman, hlavní řešitel studie za Českou republiku z fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.
„Na negativní trendy v životním stylu dětí i celé populace je například třeba reagovat i při přípravě odborníků na vysokých školách, o což se FTK aktivně snaží“, doplnil Zdeněk Hamřík, vedoucí tamní Katedry rekreologie, která je jedním ze spolupracujících pracovišť HBSC studie.

 

 

 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?