Mezinárodní program Triple P pomáhá po celé ČR rodičům problematických dětí

Vytvořeno: 22. 6. 2022 Poslední aktualizace: 22. 6. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR nabízí pilotní projekt Triple P (Positive Parenting Program), jehož cílem je pomoc rodičům s problematickými potomky. Bezplatné kurzy probíhají po celé ČR. Přihlásit se lze už nyní.

Eva je maminkou dětí ve věku 9 a 11 let. Do kurzu pozitivního rodičovství vstupovala poučená, jelikož se účastnila pár webinářů a přečetla několik knih o výchově dětí. Nedařilo se jí však zavádět získané poznatky do každodenního života. „Triple P mi přijde výjimečný v tom, že dává rodičům nejen informace, ale i rozmanité nástroje, jak se v různých situacích k dětem zachovat.“ Na každé setkání je totiž navázán nácvik doma, kdy se rodič učí řešit krizové situace. Během 8 týdnů tak rodiče získají dostatek zkušeností, jak jednat. „Moje děti nepřestaly zlobit, ale jsou mnohem ochotnější spolupracovat“, dodává Eva.
České kurzy probíhají ve vybraných centrech, jejichž seznam naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. Vedou je zkušení lektoři s dlouhodobou praxí v sociálních službách. Na jaře tohoto roku byli pod vedením lektora Triple P z Velké Británie Dominica Westona vyškoleni první profesionálové, kteří nyní předávají rodičům užitečné výchovné strategie.

Kurz je zdarma pro rodiče dětí ve věku 6 – 12 let. Výhodou je, že sezení se mohou účastnit oba rodiče. Hlídání dětí je totiž po dobu trvání rodičovské skupiny zajištěno.
Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.  


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?