Letecká záchranná služba v Olomouckém kraji je zajištěna

Vytvořeno: 17. 1. 2017 Poslední aktualizace: 17. 1. 2017

Ministerstvo zdravotnictví se podrobně informovalo u ZZS Olomouckého kraje o okolnostech nouzového přistání vrtulníku letecké záchranné služby na olomouckém letišti. MZČR není sice příslušné technicky prověřovat okolnosti této události, ale přirozeně nás zajímá, jak je celá situace s ohledem na pacienty řešena a zajištěna. Dále čekáme na vyjádření autorit, které se zabývají bezpečností leteckého provozu. Teprve na základě dalších relevantních informací můžeme rozhodnout o případném dalším postupu.

Do zprovoznění stávajícího stroje pokrývají služby letecké záchranné služby pro pacienty okolní základny. To znamená, že v případě potřeby vyšle centrální dispečink k pacientovi vrtulník z nejbližší základny. Na přistavení technicky plně způsobilého stroje má firma ATE smluvní lhůtu 12 hodin od události. Může se jednat o stávající stroj po opravě, nebo o stroj náhradní. Tento termín musí firma dle smlouvy dodržet. Podle aktuálních informací firmy ATE z úterního podvečera by měla být závada odstraněna do večerních hodin, přičemž se kontrolka poruchy motoru měla rozsvítit kvůli možné nečistotě v oleji. Nemělo tedy jít o faktickou závadu. Pilot však reagoval podle předpisů a se strojem přistál.

Dle popisu situace od ZZS Olomouckého kraje byl sled událostí následující:

V 10:44 došlo k technické závadě na vrtulníku LZS Olomouckého kraje, který provozuje firma ATE s.r.o. Pilotovi byla signalizována porucha motoru, proto postupoval dle platných předpisů a nouzově přistál. Na palubě vrtulníku byl v té době pilot, lékař, zdravotnický záchranář a pacient. Let byl prováděn z Drahotuší do Brna. Po přistání vrtulníku v 11 hodin byl pacient přeložen do již na místo přistaveného sanitního vozidla a transportován do cíle, aniž by byl jeho zdravotní stav ohrožen či doba transportu prodloužena.

S vedením ZZS Moravskoslezského a Jihomoravského kraje byla ihned domluvena spolupráce na zajištění Olomouckého kraje leteckou ZZS z jejich základen. Po  předložení písemné technické záruky plné bezpečnosti provozu vrtulníku ze strany ATE bude tým ZZS OK opět připraven k zajištění LZS v Olomouckém a přilehlých krajích.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166 
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?