Kontrolní akce hygienických stanic v plicních ambulancích odhalila nedostatky

Vytvořeno: 20. 5. 2022 Poslední aktualizace: 20. 5. 2022

Na základě pokynu hlavní hygieničky Pavly Svrčinové provedly krajské hygienické stanice od 5. května do 17. května 2022 317 kontrol hygienicko-protiepidemického režimu v ambulancích pneumoftizeologie. V 8 případech byla udělena sankce v rozmezí od 2 000 do 5 000 Kč. Celkově byly uděleny sankce ve výši 20 000 Kč.

Mezi zjištěné nedostatky patřilo především skladování nebezpečného odpadu a jeho likvidace, nepravidelné zajištění odvozu nebezpečného odpadu nebo jeho likvidace jako odpadu komunálního. Dále byly zjištěny nedostatky v praní pracovního oděvu v domácnosti.

Souhrn provedených kontrol dle krajů 

Název / Kraj / Okres

Počet kontrol

Ambulance pneumoftizeologie

317

Středočeský kraj

32

Jihomoravský kraj

36

Moravskoslezský kraj

39

Liberecký kraj

11

Jihočeský kraj

17

Karlovarský kraj

8

Pardubický kraj

17

Ústecký kraj

23

Plzeňský kraj

24

Královéhradecký kraj

14

Kraj Vysočina

16

Hlavní město Praha

52

Olomoucký kraj

14

Zlínský kraj

14

Počet kontrol celkem:

317


Jste spokojeni s obsahem této stránky?