Konference dialogy o duševním zdraví

Vytvořeno: 2. 4. 2013 Poslední aktualizace: 2. 4. 2013

Ministerstvo zdravotnictví dnes (2. 4. 2013) pořádá odbornou konferenci na téma směřování budoucí reformy psychiatrické péče v Národní technické knihovně v Praze. Cílem konference je zapojit odbornou veřejnost a klíčové zájmové skupiny do tvorby strategie reformy. 

 
Konference se účastní více než stovka odborníků, mezi přednášejícími jsou mj. ředitel Psychiatrického centra Praha Cyril Höschl, předseda Psychiatrické společnosti Jiří Raboch či ředitel Fokus Praha Pavel Novák. Přítomní byli v dopoledním bloku seznámeni s reformní vizí ministerstva, s možnostmi financování reformy a se zahraničními zkušenostmi s obdobnými projekty. “Diskutovány byly také potřeby a zkušenosti nevládních organizací poskytujících komunitní péči, stejně jako očekávání uživatelů psychiatrické péče a jejich rodin,” vysvětluje první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek.
 
 
Centra duševního zdraví
 
Centra duševního zdraví by se měla stát dalším prvkem systému péče, v nichž budou poskytovány služby jak zdravotní, tak i sociální. Odpolední program tvoří série workshopů, kde budou delegáti pracovat na podobě i těchto prvků budoucího systému péče o duševní zdraví.
 
“Vytvořit taková centra bude vyžadovat spolupráci mnoha stran. V první řadě musíme dosáhnout shody na jejich definici z pohledu technicko-organizačních, finančních, legislativních či vzdělávacích potřeb,” vysvětluje Marek Ženíšek. Vznik tohoto spíše komunitního prvku systému péče o duševní zdraví podpoří podle něho hlavní cíl reformy, kterým je zkvalitnění a zpřístupnění péče lidem s duševním onemocněním.
 
Workshopy budou hloubkovým výzkumem názorů, očekávání, obav a rizik spojených s reformní změnou. Všichni delegáti dnešní konference jsou v problematice vysoce angažovaní, jejich názor proto ministerstvo hodlá do výsledné koncepce reformy promítnout. “Konference Dialogy o duševním zdraví je důkazem snahy ministerstva dosáhnout širokého konsensu nejen mezi psychiatry, ale i mezi dalšími podstatnými zájmovými skupinami. Proto volíme rozhovor a ne monolog,” uzavřel Marek Ženíšek.
 
Reforma péče o duševní zdraví zahrnuje řadu změnových projektů, které bude zastřešovat Strategie reformy psychiatrické péče a návazný Plán péče o osoby s duševním onemocněním. První tranzitní etapa 2014–2020 bude financována  z Evropských fondů ve výši cca 6 miliard Kč.


Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu proto, aby do roku 2020 bylo dosaženo významných přínosů v těchto oblastech:
·         Zlepšení kvality života osob s duševním onemocněním
·         Zlepšení podmínek poskytování psychiatrické péče
·         Zlepšení provázanosti zdravotních a sociálních služeb
·         Omezení stigmatizace duševně nemocných a psychiatrické péče
·         Zvýšení efektivity při resocializaci duševně nemocných
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?