Investice do kvality a podpora náboru a vzdělávání se vyplácí

Vytvořeno: 11. 3. 2016 Poslední aktualizace: 11. 3. 2016

Ve středu 9. března 2016 navštívila náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová Zlínský kraj, kde za přítomnosti poradkyně předsedy Vlády ČR Aleny Gajdůškové, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, Pavla Calábka, předsedy představenstva a ředitele Krajské nemocnice T. Bati, a.s., a dalších významných hostů otevřela v Krajské nemocnici T. Bati nové pracoviště s hybridním přístrojem PET/CT, jediným ve Zlínském kraji.

„Jsem pro maximální podporu investic do technologií, jež mnohdy znamenají obrovský posun ve zkvalitňování zdravotní péče, které na ministerstvu zdravotnictví plně podporujeme. Proto mě také velmi těší, že mám tu čest být při slavnostním otevření nového oddělení, které disponuje takovým moderním přístrojem,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Přístroj za 51 milionů korun je součástí dodávky přístrojů pro další modernizaci Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati v celkové hodnotě cca 145 milionů korun. Z nich prostředky z Evropské unie tvoří 85 %, zbývající část je dotace z rozpočtu Zlínského kraje.  „PET/CT je jednou z nejmodernějších diagnostických metod nejvíce využívanou v onkologii, a to k včasné diagnostice většiny nádorů a jejich metastáz, ke zjištění jejich recidivy a k plánování léčby. Využívat jej bude také kardiologie, neurologie, psychiatrie a další odbornosti. Jeho pořízení přispěje k významnému zlepšení péče o naše pacienty,“ řekl ředitel nemocnice Pavel Calábek.

Součástí návštěvy Zlínského kraje bylo i jednání s děkankou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Anežkou Lengálovou, kterého se též zúčastnili pedagogové ze studijního programu ošetřovatelství, ředitelé zdravotnických škol a zástupci vyšších odborných škol. Jedním z hlavních témat bylo vzdělávání středního zdravotnického personálu, ale také kvalita a dostupnost zdravotní péče, aktuální nedostatek lidských zdrojů atp.

„Každá podobná setkání jsou velmi inspirující. Je totiž potřeba najít vhodný způsob řešení aktuálního nedostatku personálu. Největším a stále narůstajícím problémem je v některých případech již akutní nedostatek lékařů a zdravotních sester,“ sdělila náměstkyně ministerstva s tím, že podle ní je nutné začít více spolupracovat se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami, které vychovávají nové sestry, lékaře a další potřebný personál. „Stejně jako investice do technologií nesmíme podceňovat ani investice do náboru a vzdělávání,“ dodala Lenka Teska Arnoštová.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?