Index rizika protiepidemického systému (PES) k 16. 12. 2020

Vytvořeno: 16. 12. 2020 Poslední aktualizace: 16. 12. 2020

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo hodnoty indexu rizika, který je kalkulován pro protiepidemický systém (PES). Hodnota indexu kalkulovaného na bázi PCR testů vzrostla k 16. 12. 2020 na 71 bodů ze 100, detaily jsou k dispozici na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes. Důvodem je nárůst relativní pozitivity testů.

V souladu se schválenou metodikou a doporučením Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) je od 14. 12. prováděn rovněž výpočet, který zohledňuje všechny provedené testy včetně testů antigenních. Hodnota indexu podle této kalkulace k 15. 12. je rovna 61 bodů ze 100.

Detaily a číselné souhrny jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?