Hlavní hygienik: Ústavní soud znovu potvrdil, že systém povinného očkování je nastaven smysluplně

Vytvořeno: 2. 3. 2015 Poslední aktualizace: 2. 3. 2015

„Nález Ústavního soudu je jasnou odpovědí pro všechny, kteří správně nevnímají význam povinného očkování a s ním související pravidla pro zdraví a udržení kolektivní imunity. Je to už druhý verdikt v rozsahu dvou týdnů, kterým se Ústavní soud postavil za nastavená pravidla a já jako hlavní hygienik České republiky tato rozhodnutí jednoznačně vítám. Pro přijetí do mateřských škol, jeslí a podobných typů zařízení bude tedy nadále platit stávající podmínka povinného očkování. Samozřejmě s ohledem na výjimky, kdy zdravotní stav pacienta očkování vylučuje,“ uvedl Vladimír Valenta.

„V této souvislosti se také často hovoří o novele zákona o ochraně veřejného zdraví s tím, že přináší v oblasti očkování výrazné změny a navyšuje sankce. Považuji za důležité znovu zdůraznit, že to není pravda! Návrh, který nyní projednávají poslanci, naopak oproti dosud platnému znění zákona č. 258/2000 Sb. maximální výši finančního postihu za porušení pravidel snižuje. Správní delikt, kterého se například školka, pokud přijme dítě, které se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, dopustí, může podle návrhu orgán ochrany veřejného zdraví postihnout maximálně pokutou do výše 500 000 Kč. Jedná se tedy o horní hranici pokuty, nikoliv hranici spodní a proti současnému stavu, tedy maximu 3 milionů, to znamená významné zmírnění horní sazby postihu. Nadto musí krajská hygienická stanice při ukládání pokut dodržovat obecná pravidla. Uložená výše sankce musí odpovídat povaze a závažnosti skutku a nesmí být ani nepřiměřeně přísná. Z judikatury správních soudů plyne přímo zákaz uložení likvidační výše pokuty. Panika, kterou především odpírači očkování kolem této novely často šíří, tedy nemá reálné základy,“ doplnil hlavní hygienik ČR.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?