Hlavní hygienik ČR: Také letos plánujeme kontroly dětských rekreací

Vytvořeno: 30. 6. 2014 Poslední aktualizace: 30. 6. 2014

V souvislosti se začátkem letních prázdnin obdržely jednotlivé krajské hygienické stanice údaje o počtu konání letních dětských rekreací na území ČR. Také v letošním roce plánují hygienici jejich kontroly.

Ke dni 30. 6. 2014 splnilo ohlašovací povinnost 1 486 pořádajících osob zotavovacích akcí s celkovým počtem 2 379 běhů. V letošním roce se dětských táborů a jiných zotavovacích akcí zúčastní 151 120 dětí. Považuji tedy za velmi důležité monitorovat, aby byly v táborech pro děti dodržovány hygienické podmínky,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„V loňském roce se v České republice uskutečnilo 1 899 zotavovacích akcí, kterých se zúčastnilo 175 478 dětí. Orgány ochrany veřejného zdraví v nich provedli 1 234 kontrol a v průběhu celé sezóny nebyl vydán žádný zákaz konání zotavovací akce nebo jiné podobné akce pro děti,“ doplňuje hlavní hygienik Vladimír Valenta a dodává: „Také  v letošním roce se hygienici na kontroly chystají a doufáme, že výsledek bude stejně pozitivní.“  

Zotavovacími akcemi pro děti je myšlen organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

V jednotlivých krajích jsou počty nahlášených zotavovacích akcí následující:
Jihočeský 198, Vysočina 191, Královéhradecký 153, Plzeňský 152, Středočeský 144, Pardubický 128, Jihomoravský 103, Moravskoslezský 90, Liberecký 89, Zlínský 81, Olomoucký 76, Ústecký 48 a Karlovarský 33. Na území hl. m. Prahy prozatím žádná zotavovací akce nebyla ohlášena.

Vedle zotavovacích akcí pro děti bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 270 jiných podobných akcí pro děti s celkovým počtem 399 běhů, kterých se zúčastní 8 780 dětí. Jiné podobné akce pro děti znamenají organizovaný pobyt dětí v počtu menším nebo po dobu kratší než jsou zotavovací akce pro děti, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a obdobném.

Informace o nahlášených letních táborech (provozovatel, počet dětí, poslední provedená kontrola příslušnou krajskou hygienickou stanicí apod.), které jsou denně aktualizovány, naleznete na   http://www.taboryinfo.cz/.

 

 

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?