S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR

Vytvořeno: 16. 7. 2009 Poslední aktualizace: 16. 7. 2009

Součástí  tohoto textu, který informuje odbornou veřejnost o personálních, materiálně technických a organizačních kritériích, která musí splňovat zdravotnická zařízení zajišťující kardiovaskulární péči v České republice na třech stupních péče (nejvyšší, střední a nižší) je formulář přihlášky, který musí zdravotnická zařízení usilující o zařazení do nejvyššího a středního stupně péče vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZČR (písemně i elektronicky) do 16.8. 2009.
 Kritéria zařazení pracovišť do sítě specializovaných kardiovaskulárních pracovišť byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotní péče pracujících v Komisi pro specializovanou péči v oboru Kardiologie ustanovené Odborným fórem.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?