S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dne 16.7.2009 byl ve Věstníku MZ ČR uveřejněn text Kardiovaskulární péče v ČR

Vytvořeno: 16. 7. 2009 Poslední aktualizace: 16. 7. 2009

Součástí  tohoto textu, který informuje odbornou veřejnost o personálních, materiálně technických a organizačních kritériích, která musí splňovat zdravotnická zařízení zajišťující kardiovaskulární péči v České republice na třech stupních péče (nejvyšší, střední a nižší) je formulář přihlášky, který musí zdravotnická zařízení usilující o zařazení do nejvyššího a středního stupně péče vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZČR (písemně i elektronicky) do 16.8. 2009.
 Kritéria zařazení pracovišť do sítě specializovaných kardiovaskulárních pracovišť byla připravena týmem složeným ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností a zástupců poskytovatelů zdravotní péče pracujících v Komisi pro specializovanou péči v oboru Kardiologie ustanovené Odborným fórem.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?