Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 9. 8. 2021

Vytvořeno: 10. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 9. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 727 947 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 758 973 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 129 428 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 15,3 %, senioři 60-69 let 16,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,3 % a ostatní 9,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 219 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 352 852 osob ve věku 80 a více let (78,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 725 osob (1,5 %, z toho 357; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 602 osob (6,6 %, z toho 14 328; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 546 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 881 705 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 854 736 osob ve věku 70–79 let (82,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 735 osob (0,8 %, z toho 602; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 627 osob (4,2 %, z toho 30 194; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 934 067 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 532 712 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 512 239 osob ve věku 65–69 let (76,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 275 osob (0,6 %, z toho 203; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 212 osob (2,9 %, z toho 13 273; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 199 osob (82,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 602 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 435 705 osob ve věku 60–64 let (69,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 584 osob (0,7 %, z toho 122; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 437 osob (2,5 %, z toho 10 663; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 623 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 393 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 442 898 osob ve věku 55–59 let (66,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 473 osob (1,0 %, z toho 158; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 172 osob (2,4 %, z toho 10 054; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 038 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 072 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 435 583 osob ve věku 50–54 let (63,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 361 osob (1,1 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 947 osob (2,2 %, z toho 8 127; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 380 osob (70,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 577 136 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 535 558 osob ve věku 45–49 let (60,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 111 osob (1,1 %, z toho 92; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 718 osob (1,8 %, z toho 6 459; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 602 965 osob (68,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 520 722 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 475 059 osob ve věku 40–44 let (53,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 297 osob (1,3 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 603 osob (1,7 %, z toho 5 619; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 622 osob (61,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 383 862 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 333 425 osob ve věku 35–39 let (44,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 350 osob (1,6 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 671 osob (1,8 %, z toho 3 636; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 409 883 osob (54,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 332 098 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 272 681 osob ve věku 30–34 let (37,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 169 osob (2,0 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 289 osob (2,0 %, z toho 3 479; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 360 556 osob (50,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 675 127 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 45,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 462 116 osob ve věku 16–29 let (31,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 36 365 osob (2,4 %, z toho 48; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 32 847 osob (2,2 %, z toho 3 614; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 744 339 osob (50,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 9. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 98 325 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 21,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 16 575 osob ve věku 12–15 let (3,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 574 osob (3,6 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 9 193 osob (2,0 %, z toho 16; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 124 092 osob (27,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 758 973 osob (53,8 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 129 427 osob (47,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 139 174 osob (1,3 %, z toho 1 826; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 245 349 osob (2,3 %, z toho 109 487; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 143 496 osob (57,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 758 973 osob starších 16 let, což je 64,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 129 428 osob (57,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 457 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 133 683 osob:

  • 21 332 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 38 058 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 16 251 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 485 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 341 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 34 216 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 258 516 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?