Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 7. 7. 2021

Vytvořeno: 8. 7. 2021 Poslední aktualizace: 14. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 7. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 699 622 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 158 323 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 638 439 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,0 %, senioři 80+ 7,1 %, senioři 70-79 let 17,8 %, senioři 60-69 let 18,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,2 %, pracovníci ve školství 3,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 13,4 %, osoby 30-39 let 5,9 % a ostatní 4,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 260 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 336 554 osob ve věku 80 a více let (75,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 485 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 195 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 940 osob (88,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 859 532 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 783 716 osob ve věku 70–79 let (75,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 650 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 50 493 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 922 675 osob (88,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 514 357 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 448 922 osob ve věku 65–69 let (66,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 672 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 003 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 545 032 osob (81,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 842 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 377 245 osob ve věku 60–64 let (60,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 614 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 18 745 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 464 201 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 858 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 375 851 osob ve věku 55–59 let (56,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 408 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 791 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 473 057 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 433 511 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 355 426 osob ve věku 50–54 let (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 097 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 18 472 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 465 080 osob (67,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 479 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 60,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 396 481 osob ve věku 45–49 let (44,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 429 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 20 084 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 569 992 osob (64,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 474 248 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 53,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 256 151 osob ve věku 40–44 let (28,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 013 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 838 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 515 099 osob (57,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 334 580 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 44,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 116 434 osob ve věku 35–39 let (15,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 428 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 677 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 376 685 osob (50,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 276 884 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 38,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 77 130 osob ve věku 30–34 let (10,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 131 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 745 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 324 760 osob (45,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 491 025 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 33,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 114 451 osob ve věku 16–29 let (7,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 80 587 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 56 719 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 628 331 osob (42,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 7. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 4 747 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 1,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 77 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 580 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 27 632 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 50 959 osob (11,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 158 323 osob (48,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 638 438 osob (34,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 253 094 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 322 394 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 733 811 osob (53,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 158 323 osob starších 16 let, což je 58,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 638 439 osob (41,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,8 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 542 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 231 278 osob:

  • 29 746 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 73 452 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 35 681 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 140 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 062 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 51 197 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 043 766 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?