S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 6. 3. 2021

Vytvořeno: 7. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 6. 3. 2021 (20:00) vykázáno 818 450 aplikovaných dávek očkování, a to u 556 888 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 261 562 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (34,1 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (15,5 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (1,9 %: integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (3,5 %), dále senioři 70-79 let (6,4 %) a senioři 80+ (32,4 %).  Zbývajících cca 6,2 % osob středního až velmi mladého věku (25 267 osob / 40 424 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 6. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 219 754 osob ve věku 80+, což představuje cca 49,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 96 136 osob ve věku 80+ (21,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. 

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování provedlo 729 514 osob, k očkování je rezervováno 335 720 osob, 393 794 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: 235 200 osob je registrováno (cca 53,3 % této věkové kategorie), 179 540 osob má rezervovaný termín
  • Senioři ve věku 70–79 let: 301 778 provedených registrací, 79 479 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 33 528 provedených registrací, 18 877 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 159 008 provedených registrací, 57 824 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 2 227 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 176 926 osob, 10 819 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 46 344 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?