Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 4. 6. 2021

Vytvořeno: 5. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 4. 6. 2021 (20:00) vykázáno 5 772 983 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 117 481 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 708 935 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,2 %, senioři 80+ 9,8 %, senioři 70-79 let 22,9 %, senioři 60-69 let 17,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,6 %, pracovníci ve školství 5,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,8 %, osoby 50-59 let 10,3 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 3,2 % a ostatní 0,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 349 040 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 294 318 osob ve věku 80 a více let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 619 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 34 205 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 391 864 osob (87,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 822 984 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 79,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 577 000 osob ve věku 70–79 let (55,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 540 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 63 734 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 904 258 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 200 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 71,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 181 901 osob ve věku 65–69 let (27,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 058 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 30 013 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 271 osob (78,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 405 885 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 64,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 97 769 osob ve věku 60–64 let (15,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 734 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 24 280 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 444 899 osob (71,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 402 377 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 60,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 105 878 osob ve věku 55–59 let (15,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 559 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 24 694 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 446 630 osob (66,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 388 504 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 93 823 osob ve věku 50–54 let (13,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 782 osob (3,4 %) má rezervaci termínu očkování a 22 856 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 435 142 osob (63,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 517 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 105 411 osob ve věku 45–49 let (11,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 310 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 27 052 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 529 879 osob (60,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 374 437 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 41,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 89 599 osob ve věku 40–44 let (10,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 64 728 osob (7,2 %) má rezervaci termínu očkování a 33 832 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 997 osob (52,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 198 189 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 26,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 58 860 osob ve věku 35–39 let (7,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 83 436 osob (11,1 %) má rezervaci termínu očkování a 42 042 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 323 667 osob (43,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 4. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 115 769 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 16,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 42 084 osob ve věku 30–34 let (5,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 87 451 osob (12,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 992 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 255 212 osob (35,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 117 485 osob (38,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 708 935 osob (16,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 418 075 osob (3,9 %) má rezervaci termínu očkování a 542 067 osob (5,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 077 627 osob (47,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 117 481 osob starších 16 let, což je 46,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 708 935 osob (19,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 566 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 401 118 osob:

  • 53 139 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 161 391 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 60 691 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 35 451 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 25 662 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 784 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 697 693 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?