Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 30. 7. 2021

Vytvořeno: 31. 7. 2021 Poslední aktualizace: 14. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 30. 7. 2021 (20:00) vykázáno 10 313 946 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 632 627 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 818 615 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,1 %, senioři 70-79 let 15,8 %, senioři 60-69 let 16,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,3 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,2 %, osoby 50-59 let 12,6 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 9,0 % a ostatní 8,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 967 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 350 317 osob ve věku 80 a více let (78,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 902 osob (1,5 %, z toho 361; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 942 osob (6,7 %, z toho 14 640; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 811 osob (89,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 877 365 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 844 193 osob ve věku 70–79 let (81,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 415 osob (0,9 %, z toho 633; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 44 908 osob (4,3 %, z toho 31 114; 3,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 931 688 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 153 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 502 650 osob ve věku 65–69 let (74,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 857 osob (0,7 %, z toho 209; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 890 osob (3,0 %, z toho 13 718; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 553 900 osob (82,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 453 333 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 72,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 425 488 osob ve věku 60–64 let (68,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 370 osob (0,9 %, z toho 127; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 047 osob (2,6 %, z toho 11 003; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 474 750 osob (75,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 463 781 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 69,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 430 774 osob ve věku 55–59 let (64,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 367 osob (1,1 %, z toho 165; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 794 osob (2,5 %, z toho 10 352; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 942 osob (72,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 666 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 422 122 osob ve věku 50–54 let (61,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 466 osob (1,2 %, z toho 149; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 662 osob (2,3 %, z toho 8 385; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 794 osob (69,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 567 925 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 64,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 516 313 osob ve věku 45–49 let (58,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 963 osob (1,4 %, z toho 95; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 448 osob (1,9 %, z toho 6 637; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 596 336 osob (67,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 511 060 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 57,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 451 853 osob ve věku 40–44 let (50,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 308 osob (1,5 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 412 osob (1,8 %, z toho 5 778; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 540 780 osob (60,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 373 882 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 49,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 304 665 osob ve věku 35–39 let (40,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 689 osob (1,9 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 331 osob (1,9 %, z toho 3 734; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 902 osob (53,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 320 678 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 44,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 238 577 osob ve věku 30–34 let (33,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 869 osob (2,3 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 017 osob (2,1 %, z toho 3 568; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 352 564 osob (49,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 637 282 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 42,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 328 613 osob ve věku 16–29 let (22,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 46 855 osob (3,2 %, z toho 45; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 35 659 osob (2,4 %, z toho 3 737; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 719 796 osob (48,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 30. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 75 534 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 16,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 3 049 osob ve věku 12–15 let (0,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 764 osob (5,2 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 10 500 osob (2,3 %, z toho 14; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 109 798 osob (24,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 632 627 osob (52,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 818 614 osob (45,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 169 980 osob (1,6 %, z toho 1 885; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 256 534 osob (2,4 %, z toho 112 705; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 059 141 osob (56,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 632 627 osob starších 16 let, což je 63,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 818 615 osob (54,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 63,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 470 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 145 236 osob:

  • 22 340 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 41 735 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 18 426 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 13 966 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 12 444 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 36 325 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 232 185 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?