Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 3. 2. 2022

Vytvořeno: 4. 2. 2022 Poslední aktualizace: 11. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 03. 02. 2022 (20:00) vykázáno 17 130 757 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 929 078 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 796 091 osob očkování dokončeno, u 3 811 073 osob byla podána posilující dávka.
Za 03. 02. 2022 bylo aplikováno 25 462 dávek, z toho 1 294 (5,1%) dávky inicální (primovakcinace), 4 224 (16,6%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 19 944 (78,3%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 180 028 dávek, z toho 9 609 (5,3%) dávky inicální (primovakcinace), 24 617 (13,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 145 802 (81,0%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,8%, P: 72,5%, 70–79 let O: 90,3%, P: 75,4%, 65–69 let O: 83,7%, P: 66,7%, 60–64 let O: 77,8%, P: 57,5%, 55–59 let O: 77,6%, P: 51,0%, 50–54 let O: 76,2%, P: 45,8%, 45–49 let O: 75,4%, P: 41,6%, 40–44 let O: 66,8%, P: 31,9%, 35–39 let O: 62,9%, P: 25,3%, 30–34 let O: 60,7%, P: 21,2%, 16–29 let O: 63,8%, P: 15,7%, 12–15 let O: 46,6%, P: 2,2%, 5–11 let O: 3,5%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 409 849 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 401 781 osob ve věku 80 a více let (89,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 43 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 932 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 411 824 osob (92,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 324 255 osob této věkové kategorie, což činí 72,5%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 946 792 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 938 173 osob ve věku 70-79 let (90,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 72 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 798 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 948 662 osob (91,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 782 529 osob této věkové kategorie, což činí 75,4%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 773 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 562 664 osob ve věku 65–69 let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 090 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 567 904 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 448 296 osob této věkové kategorie, což činí 66,7%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 479 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 486 395 osob ve věku 60–64 let (77,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 86 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 860 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 425 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 359 843 osob této věkové kategorie, což činí 57,5%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 524 536 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 519 713 osob ve věku 55–59 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 117 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 180 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 833 osob (78,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 341 585 osob této věkové kategorie, což činí 51,0%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 531 790 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 77,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 526 520 osob ve věku 50–54 let (76,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 196 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 488 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 474 osob (77,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 316 395 osob této věkové kategorie, což činí 45,8%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 672 375 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 665 134 osob ve věku 45–49 let (75,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 285 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 033 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 693 osob (76,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 367 577 osob této věkové kategorie, což činí 41,6%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 605 167 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 596 501 osob ve věku 40–44 let (66,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 375 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 2 435 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 607 977 osob (68,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 284 725 osob této věkové kategorie, což činí 31,9%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 483 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 473 618 osob ve věku 35–39 let (62,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 534 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 874 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 486 891 osob (64,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 190 847 osob této věkové kategorie, což činí 25,3%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 144 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 436 545 osob ve věku 30–34 let (60,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 753 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 729 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 626 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 152 315 osob této věkové kategorie, což činí 21,2%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 976 519 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 948 170 osob ve věku 16–29 let (63,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 012 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 7 703 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 986 234 osob (66,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 232 773 osob této věkové kategorie, což činí 15,7%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 697 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 49,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 212 711 osob ve věku 12–15 let (46,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 935 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 587 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 228 219 osob (50,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 9 933 osob této věkové kategorie, což činí 2,2%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 03. 02. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 49 473 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 6,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 28 166 osob ve věku 5-11 let (3,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 429 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 6 000 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 58 902 osob (7,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 929 078 osob (64,7% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 796 091 osob (63,5%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 9 878 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 35 913 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 974 869 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 879 604 osob starších 12 let, což je 73,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 767 925 osob (72,5% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 655 907 osob starších 16 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 555 214 osob (73,8% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 527 567 osob starších 18 let, což je 75,2% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 430 791 osob (74,1% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 302 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 698 916 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?