Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 25. 5. 2021

Vytvořeno: 26. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 5. 2021 (20:00) vykázáno 4 822 177 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 576 189 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 280 509 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 4,8 %, senioři 80+ 11,3 %, senioři 70-79 let 24,3 %, senioři 60-69 let 17,9 %, osoby 50-59 let 15,0 %, osoby 40-49 let 12,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 062 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 76,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 272 003 osob ve věku 80 a více let (60,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 139 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 36 425 osob (8,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 388 626 osob (86,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 799 532 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 77,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 446 623 osob ve věku 70–79 let (43,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 126 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 73 080 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 893 738 osob (86,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 403 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 68,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 70 448 osob ve věku 65–69 let (10,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 329 osob (2,6 %) má rezervaci termínu očkování a 36 491 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 516 223 osob (76,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 381 567 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 61,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 67 582 osob ve věku 60–64 let (10,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 552 osob (3,1 %) má rezervaci termínu očkování a 29 632 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 430 751 osob (68,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 371 282 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 55,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 79 114 osob ve věku 55–59 let (11,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 929 osob (4,2 %) má rezervaci termínu očkování a 29 631 osob (4,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 428 842 osob (64,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 462 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 50,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 70 524 osob ve věku 50–54 let (10,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 38 149 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 29 258 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 414 869 osob (60,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 380 275 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 43,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 80 397 osob ve věku 45–49 let (9,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 78 930 osob (8,9 %) má rezervaci termínu očkování a 43 057 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 502 262 osob (56,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 228 616 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 25,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 68 001 osob ve věku 40–44 let (7,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 120 455 osob (13,5 %) má rezervaci termínu očkování a 73 239 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 422 310 osob (47,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 576 190 osob (33,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 280 509 osob (12,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 401 223 osob (3,7 %) má rezervaci termínu očkování a 444 396 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 421 809 osob (41,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 576 189 osob starších 16 let, což je 40,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 280 509 osob (14,4 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 582 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 445 112 osob:

  • 63 426 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 190 370 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 66 635 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 38 147 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 680 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 59 854 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 571 559 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?