Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 25. 10. 2021

Vytvořeno: 26. 10. 2021 Poslední aktualizace: 8. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 10. 2021 (20:00) vykázáno 12 106 256 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 174 814 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 058 774 osob bylo očkování dokončeno, u 134 644 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,2 %, senioři 60-69 let 15,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,0 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,2 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 373 277 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 83,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 364 718 osob ve věku 80 a více let (81,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 189 osob (0,0 %) má rezervaci termínu očkování a 2 278 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 375 744 osob (84,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 138 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 420 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 586 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 171 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 901 895 osob (86,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 547 878 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 542 399 osob ve věku 65–69 let (80,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 501 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 735 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 114 osob (81,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 473 841 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 468 841 osob ve věku 60–64 let (75,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 630 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 963 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 475 434 osob (76,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 674 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 484 998 osob ve věku 55–59 let (72,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 004 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 1 520 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 198 osob (73,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 489 332 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 70,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 483 413 osob ve věku 50–54 let (70,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 328 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 1 957 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 617 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 610 491 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 69,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 602 206 osob ve věku 45–49 let (68,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 160 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 3 149 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 615 800 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 554 254 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 545 413 osob ve věku 40–44 let (61,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 422 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 3 595 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 560 271 osob (62,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 418 815 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 55,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 409 126 osob ve věku 35–39 let (54,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 889 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 4 052 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 425 756 osob (56,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 371 536 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 51,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 360 589 osob ve věku 30–34 let (50,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 460 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 4 914 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 910 osob (52,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 790 024 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 53,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 763 847 osob ve věku 16–29 let (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 230 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 14 019 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 813 273 osob (54,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 25. 10. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 155 552 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 34,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 144 805 osob ve věku 12–15 let (31,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 964 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 196 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 166 712 osob (36,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 174 814 osob (57,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 058 775 osob (56,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 30 363 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 44 818 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 249 995 osob (58,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 174 812 osob starších 12 let, což je 66,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 058 775 osob (64,9 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 019 260 osob starších 16 let, což je 67,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 913 970 osob (66,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 912 998 osob starších 18 let, což je 68,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 811 748 osob (66,9 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 394 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 347 498 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?