Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 24. 7. 2021

Vytvořeno: 25. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 24. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 968 167 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 515 012 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 574 460 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,6 %, senioři 80+ 6,3 %, senioři 70-79 let 16,2 %, senioři 60-69 let 17,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,8 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,5 % a ostatní 7,0 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 713 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 347 738 osob ve věku 80 a více let (77,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 065 osob (1,6 %, z toho 375; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 256 osob (6,8 %, z toho 14 943; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 400 034 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 872 995 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 833 884 osob ve věku 70–79 let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 147 osob (1,0 %, z toho 649; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 46 213 osob (4,5 %, z toho 32 166; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 929 355 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 553 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 493 366 osob ve věku 65–69 let (73,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 627 osob (0,8 %, z toho 221; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 516 osob (3,1 %, z toho 14 153; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 696 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 449 324 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 416 437 osob ve věku 60–64 let (66,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 256 osob (1,0 %, z toho 139; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 622 osob (2,7 %, z toho 11 321; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 202 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 470 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 421 281 osob ve věku 55–59 let (62,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 586 osob (1,3 %, z toho 166; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 457 osob (2,6 %, z toho 10 616; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 513 osob (72,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 522 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 411 572 osob ve věku 50–54 let (59,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 960 osob (1,4 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 242 osob (2,4 %, z toho 8 589; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 724 osob (69,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 559 276 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 500 748 osob ve věku 45–49 let (56,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 761 osob (1,6 %, z toho 96; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 300 osob (2,0 %, z toho 6 807; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 590 337 osob (66,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 318 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 429 148 osob ve věku 40–44 let (48,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 284 osob (1,7 %, z toho 46; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 093 osob (1,9 %, z toho 5 925; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 695 osob (59,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 678 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 48,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 276 090 osob ve věku 35–39 let (36,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 002 osob (2,3 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 014 osob (2,0 %, z toho 3 824; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 396 694 osob (52,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 310 564 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 43,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 205 668 osob ve věku 30–34 let (28,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 991 osob (2,6 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 802 osob (2,2 %, z toho 3 643; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 345 357 osob (48,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 603 444 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 40,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 238 007 osob ve věku 16–29 let (16,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 55 844 osob (3,8 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 39 458 osob (2,7 %, z toho 3 858; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 698 746 osob (47,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 24. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 53 155 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 11,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 520 osob ve věku 12–15 let (0,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 529 osob (6,2 %, z toho 0; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 743 osob (2,8 %, z toho 10; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 94 427 osob (20,7 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 515 012 osob (51,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 574 459 osob (42,7 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 197 207 osob (1,8 %, z toho 1 948; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 269 527 osob (2,5 %, z toho 115 880; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 981 746 osob (55,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 515 012 osob starších 16 let, což je 62,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 574 460 osob (51,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,1 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 487 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 160 279 osob:

  • 23 626 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 46 813 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 21 489 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 15 971 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 667 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 38 713 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 197 059 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?