Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 9. 2021

Vytvořeno: 24. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 756 917 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 061 978 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 923 947 osob bylo očkování dokončeno, u 1 878 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,5 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 654 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 728 osob ve věku 80 a více let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 171 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 060 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 885 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 895 297 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 883 429 osob ve věku 70–79 let (85,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 805 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 461 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 563 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 604 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 537 336 osob ve věku 65–69 let (79,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 027 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 344 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 975 osob (82,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 196 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 75,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 463 424 osob ve věku 60–64 let (74,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 541 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 053 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 790 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 484 488 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 478 104 osob ve věku 55–59 let (71,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 037 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 137 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 662 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 069 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 475 447 osob ve věku 50–54 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 873 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 732 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 674 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 600 205 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 68,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 591 217 osob ve věku 45–49 let (67,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 034 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 782 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 616 021 osob (69,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 508 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 61,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 534 554 osob ve věku 40–44 let (59,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 062 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 380 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 950 osob (62,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 408 352 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 397 530 osob ve věku 35–39 let (52,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 911 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 656 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 919 osob (56,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 909 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 50,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 347 761 osob ve věku 30–34 let (48,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 786 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 290 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 985 osob (52,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 761 366 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 727 859 osob ve věku 16–29 let (49,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 068 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 391 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 809 825 osob (54,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 23. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 143 330 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 126 552 osob ve věku 12–15 let (27,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 098 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 5 404 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 154 832 osob (33,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 061 978 osob (56,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 923 941 osob (55,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 99 565 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 115 899 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 277 442 osob (58,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 918 648 osob starších 16 let, což je 66,7 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 797 389 osob (65,3 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 67,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,0 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 409 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 320 789 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?