Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 8. 2021

Vytvořeno: 24. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 261 988 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 888 723 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 562 724 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,7 %, senioři 60-69 let 16,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,2 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,7 % a ostatní 11,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 791 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 356 696 osob ve věku 80 a více let (79,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 531 osob (1,5 %, z toho 347; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 140 osob (6,5 %, z toho 13 928; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 462 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 886 548 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 869 848 osob ve věku 70–79 let (83,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 198 osob (0,8 %, z toho 573; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 223 osob (4,1 %, z toho 29 132; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 969 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 745 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 525 907 osob ve věku 65–69 let (78,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 862 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 443 osob (2,7 %, z toho 12 705; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 559 050 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 462 141 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 451 062 osob ve věku 60–64 let (72,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 154 osob (0,7 %, z toho 113; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 776 osob (2,4 %, z toho 10 274; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 481 071 osob (76,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 674 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 71,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 462 031 osob ve věku 55–59 let (69,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 795 osob (0,9 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 454 osob (2,3 %, z toho 9 720; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 923 osob (74,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 472 141 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 457 000 osob ve věku 50–54 let (66,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 677 osob (1,0 %, z toho 147; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 262 osob (2,1 %, z toho 7 892; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 080 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 586 766 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 565 589 osob ve věku 45–49 let (64,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 112 osob (1,0 %, z toho 92; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 936 osob (1,7 %, z toho 6 286; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 610 814 osob (69,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 645 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 507 311 osob ve věku 40–44 let (56,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 153 osob (1,1 %, z toho 49; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 987 osob (1,7 %, z toho 5 530; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 785 osob (62,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 394 238 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 368 655 osob ve věku 35–39 let (48,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 813 osob (1,4 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 083 osob (1,7 %, z toho 3 547; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 134 osob (55,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 344 509 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 314 864 osob ve věku 30–34 let (43,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 867 osob (1,7 %, z toho 32; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 647 osob (1,9 %, z toho 3 375; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 370 023 osob (51,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 714 587 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 48,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 619 217 osob ve věku 16–29 let (41,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 940 osob (1,9 %, z toho 60; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 376 osob (2,0 %, z toho 3 476; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 773 903 osob (52,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 23. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 117 938 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 25,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 64 540 osob ve věku 12–15 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 125 osob (2,7 %, z toho 19; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 645 osob (1,7 %, z toho 39; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 137 708 osob (30,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 888 723 osob (55,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 562 720 osob (52,0 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 118 382 osob (1,1 %, z toho 1 796; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 234 098 osob (2,2 %, z toho 105 929; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 241 203 osob (58,3 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 888 723 osob starších 16 let, což je 66,3 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 562 724 osob (62,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,4 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 440 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 124 833 osob:

  • 20 473 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 372 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 620 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 350 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 535 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 483 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 287 292 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?