Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 7. 2021

Vytvořeno: 24. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 933 803 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 507 230 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 546 421 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,7 %, senioři 80+ 6,3 %, senioři 70-79 let 16,2 %, senioři 60-69 let 17,3 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,9 %, pracovníci ve školství 3,4 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,8 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,5 % a ostatní 6,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 662 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 347 622 osob ve věku 80 a více let (77,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 061 osob (1,6 %, z toho 375; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 261 osob (6,8 %, z toho 14 954; 3,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 984 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 872 808 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 84,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 833 316 osob ve věku 70–79 let (80,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 144 osob (1,0 %, z toho 649; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 46 246 osob (4,5 %, z toho 32 208; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 929 198 osob (89,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 525 394 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 78,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 492 747 osob ve věku 65–69 let (73,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 623 osob (0,8 %, z toho 222; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 531 osob (3,1 %, z toho 14 176; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 548 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 449 063 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 415 718 osob ve věku 60–64 let (66,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 298 osob (1,0 %, z toho 140; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 645 osob (2,7 %, z toho 11 341; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 472 006 osob (75,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 458 066 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 420 197 osob ve věku 55–59 let (62,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 643 osob (1,3 %, z toho 166; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 450 osob (2,6 %, z toho 10 636; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 484 159 osob (72,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 452 080 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 410 389 osob ve věku 50–54 let (59,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 033 osob (1,5 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 221 osob (2,3 %, z toho 8 611; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 334 osob (69,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 558 595 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 63,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 498 422 osob ve věku 45–49 let (56,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 13 838 osob (1,6 %, z toho 96; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 272 osob (2,0 %, z toho 6 820; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 589 705 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 501 699 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 56,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 426 018 osob ve věku 40–44 let (47,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 304 osob (1,7 %, z toho 46; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 092 osob (1,9 %, z toho 5 935; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 095 osob (59,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 364 028 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 48,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 272 062 osob ve věku 35–39 let (36,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 040 osob (2,3 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 957 osob (2,0 %, z toho 3 836; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 396 025 osob (52,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 309 820 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 43,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 200 566 osob ve věku 30–34 let (27,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 063 osob (2,7 %, z toho 31; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 662 osob (2,2 %, z toho 3 652; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 344 545 osob (47,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 600 986 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 40,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 228 883 osob ve věku 16–29 let (15,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 56 212 osob (3,8 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 39 397 osob (2,7 %, z toho 3 870; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 696 595 osob (46,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 23. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 52 029 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 11,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 480 osob ve věku 12–15 let (0,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 28 555 osob (6,3 %, z toho 0; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 12 518 osob (2,7 %, z toho 10; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 93 102 osob (20,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 507 230 osob (51,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 546 420 osob (42,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 197 969 osob (1,8 %, z toho 1 950; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 269 049 osob (2,5 %, z toho 116 074; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 974 248 osob (55,8 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 507 230 osob starších 16 let, což je 62,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 546 421 osob (51,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 62,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 489 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 160 557 osob:

  • 23 645 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 46 886 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 21 531 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 16 003 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 13 690 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 38 802 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 196 644 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?