Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 23. 1. 2022

Vytvořeno: 24. 1. 2022 Poslední aktualizace: 30. 1. 2022

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 01. 2022 (20:00) vykázáno 16 786 333 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 907 590 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 752 085 osob očkování dokončeno, u 3 534 550 osob byla podána posilující dávka.
Za 23. 01. 2022 bylo aplikováno 6 142 dávek, z toho 539 (8,8%) dávky inicální (primovakcinace), 564 (9,2%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 5 039 (82,0%) dávky posilující.
Za uplynulých 7 dní bylo aplikováno 294 830 dávek, z toho 20 028 (6,8%) dávky inicální (primovakcinace), 19 780 (6,7%) druhé dávky dvou-dávkového schématu a 255 022 (86,5%) dávky posilující.
Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Následující podíly věkových kategorií mají dokončené očkování (O) a aplikovanou posilující dávku (P): 80 a více let O: 89,5%, P: 71,0%, 70–79 let O: 90,1%, P: 73,3%, 65–69 let O: 83,5%, P: 64,3%, 60–64 let O: 77,6%, P: 55,0%, 55–59 let O: 77,4%, P: 48,0%, 50–54 let O: 75,9%, P: 42,5%, 45–49 let O: 75,1%, P: 38,3%, 40–44 let O: 66,6%, P: 28,8%, 35–39 let O: 62,5%, P: 22,3%, 30–34 let O: 60,3%, P: 18,1%, 16–29 let O: 63,3%, P: 11,5%, 12–15 let O: 46,0%, P: 0,0%, 5–11 let O: 1,8%, P: 0,0%.

Očkování věkové kategorie 80+. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 408 875 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 91,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 400 448 osob ve věku 80 a více let (89,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 116 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 3 780 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 771 osob (92,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 317 732 osob této věkové kategorie, což činí 71,0%.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 945 193 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 91,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 935 779 osob ve věku 70-79 let (90,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 239 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 4 468 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 949 900 osob (91,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 761 383 osob této věkové kategorie, což činí 73,3%.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 566 259 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 84,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 561 592 osob ve věku 65–69 let (83,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 205 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 897 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 361 osob (84,5%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 432 160 osob této věkové kategorie, což činí 64,3%.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 490 002 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 78,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 485 343 osob ve věku 60–64 let (77,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 231 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 147 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 491 380 osob (78,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 343 972 osob této věkové kategorie, což činí 55,0%.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 496 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 78,2% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 518 071 osob ve věku 55–59 let (77,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 331 osob (0,0%) má rezervaci termínu očkování a 1 488 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 525 315 osob (78,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 321 177 osob této věkové kategorie, což činí 48,0%.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 530 728 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 76,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 524 742 osob ve věku 50–54 let (75,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 428 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 1 925 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 081 osob (77,1%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 293 396 osob této věkové kategorie, což činí 42,5%.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 671 003 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 76,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 662 734 osob ve věku 45–49 let (75,1% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 614 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 2 885 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 674 502 osob (76,4%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 338 301 osob této věkové kategorie, což činí 38,3%.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 604 680 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 67,7% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 594 983 osob ve věku 40–44 let (66,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 842 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 717 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 609 239 osob (68,2%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 257 180 osob této věkové kategorie, což činí 28,8%.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 482 235 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 64,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 471 151 osob ve věku 35–39 let (62,5% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 098 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 556 osob (0,6%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 889 osob (64,8%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 168 140 osob této věkové kategorie, což činí 22,3%.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 339 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 62,1% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 433 219 osob ve věku 30–34 let (60,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 514 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 5 265 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 453 118 osob (63,0%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 129 906 osob této věkové kategorie, což činí 18,1%.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 971 406 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 65,4% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 939 568 osob ve věku 16–29 let (63,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 642 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 13 646 osob (0,9%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 988 694 osob (66,6%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 171 093 osob této věkové kategorie, což činí 11,5%.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 223 377 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 48,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 210 125 osob ve věku 12–15 let (46,0% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 124 osob (0,7%) má rezervaci termínu očkování a 5 798 osob (1,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 232 299 osob (50,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 110 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Očkování věkové kategorie 5-11 let. K 23. 01. 2022 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 43 995 osob ve věku 5-11 let, což představuje cca 5,5% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 799 843 osob ve věku 5-11 let). U 14 330 osob ve věku 5-11 let (1,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 925 osob (0,9%) má rezervaci termínu očkování a 3 975 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 54 895 osob (6,9%) v této věkové skupině. Posilující dávku očkování má aplikovanou 0 osob této věkové kategorie, což činí 0,0%.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 907 590 osob (64,5% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 752 085 osob (63,1%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 19 309 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 54 973 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 981 872 osob (65,2%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 863 593 osob starších 12 let, což je 73,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 737 755 osob (72,2% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 640 216 osob starších 16 let, což je 74,8% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 527 630 osob (73,5% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 512 380 osob starších 18 let, což je 75,0% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 6 404 356 osob (73,8% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Zapojených je 3 305 samostatných ordinací praktických lékařů a samostatných ordinací praktických lékaů pro děti a dorost, praktičtí lékaři vykázali celkem 2 611 097 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost od 1.1.2021.
Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?