Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 22. 8. 2021

Vytvořeno: 23. 8. 2021 Poslední aktualizace: 26. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 22. 8. 2021 (20:00) vykázáno 11 214 816 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 878 048 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 523 548 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,5 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,4 %, senioři 80+ 5,7 %, senioři 70-79 let 14,7 %, senioři 60-69 let 16,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,7 %, pracovníci ve školství 3,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,3 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,7 % a ostatní 11,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 366 671 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 356 394 osob ve věku 80 a více let (79,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 550 osob (1,5 %, z toho 347; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 168 osob (6,5 %, z toho 13 965; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 402 389 osob (89,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 886 167 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 868 598 osob ve věku 70–79 let (83,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 237 osob (0,8 %, z toho 573; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 42 328 osob (4,1 %, z toho 29 210; 2,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 936 732 osob (90,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 536 390 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 524 826 osob ve věku 65–69 let (78,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 910 osob (0,6 %, z toho 195; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 18 485 osob (2,7 %, z toho 12 749; 1,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 558 785 osob (83,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 461 739 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 449 812 osob ve věku 60–64 let (71,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 186 osob (0,7 %, z toho 113; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 836 osob (2,4 %, z toho 10 304; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 480 761 osob (76,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 475 140 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 460 478 osob ve věku 55–59 let (68,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 841 osob (0,9 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 503 osob (2,3 %, z toho 9 745; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 496 484 osob (74,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 471 507 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 68,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 455 235 osob ve věku 50–54 let (65,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 694 osob (1,0 %, z toho 145; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 341 osob (2,1 %, z toho 7 916; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 542 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 585 951 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 562 941 osob ve věku 45–49 let (63,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 148 osob (1,0 %, z toho 90; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 049 osob (1,7 %, z toho 6 306; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 610 148 osob (69,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 529 799 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 59,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 504 376 osob ve věku 40–44 let (56,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 197 osob (1,1 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 065 osob (1,7 %, z toho 5 543; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 555 061 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 393 399 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 52,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 365 324 osob ve věku 35–39 let (48,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 817 osob (1,4 %, z toho 23; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 152 osob (1,7 %, z toho 3 553; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 417 368 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 343 493 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 311 081 osob ve věku 30–34 let (43,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 948 osob (1,7 %, z toho 30; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 690 osob (1,9 %, z toho 3 382; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 369 131 osob (51,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 711 200 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 47,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 604 893 osob ve věku 16–29 let (40,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 312 osob (2,0 %, z toho 56; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 733 osob (2,1 %, z toho 3 487; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 771 245 osob (51,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 22. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 116 592 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 25,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 59 586 osob ve věku 12–15 let (13,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 018 osob (2,6 %, z toho 14; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 7 856 osob (1,7 %, z toho 36; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 136 466 osob (29,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 878 048 osob (54,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 523 544 osob (51,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 119 013 osob (1,1 %, z toho 1 779; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 235 324 osob (2,2 %, z toho 106 221; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 232 385 osob (58,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 878 048 osob starších 16 let, což je 66,2 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 523 548 osob (62,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 65,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,7 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 442 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 125 379 osob:

  • 20 528 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 35 528 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 14 701 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 11 408 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 10 591 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 32 623 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 285 350 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?