Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 21. 9. 2021

Vytvořeno: 22. 9. 2021 Poslední aktualizace: 25. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 9. 2021 (20:00) vykázáno 11 736 443 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 052 671 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 911 516 osob bylo očkování dokončeno, u 708 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,4 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3 %, senioři 80+ 5,5 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,6 %, pracovníci ve školství 2,9 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 12,1 %, osoby 40-49 let 14,6 %, osoby 30-39 let 9,9 % a ostatní 12,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 369 443 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 360 505 osob ve věku 80 a více let (80,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 213 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 15 068 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 390 724 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 894 676 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 882 810 osob ve věku 70–79 let (85,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 913 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 12 504 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 914 093 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 190 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 80,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 536 894 osob ve věku 65–69 let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 086 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 5 369 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 645 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 468 752 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 74,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 462 924 osob ve věku 60–64 let (74,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 576 osob (0,6 %) má rezervaci termínu očkování a 4 099 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 427 osob (76,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 944 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 72,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 477 490 osob ve věku 55–59 let (71,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 073 osob (0,8 %) má rezervaci termínu očkování a 5 181 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 198 osob (73,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 481 513 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 69,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 474 763 osob ve věku 50–54 let (68,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 936 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 771 osob (0,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 220 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 599 446 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 67,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 590 276 osob ve věku 45–49 let (66,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 085 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 7 813 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 615 344 osob (69,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 737 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 60,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 533 574 osob ve věku 40–44 let (59,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 151 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 8 437 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 561 325 osob (62,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 514 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 54,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 396 518 osob ve věku 35–39 let (52,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 970 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 8 731 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 426 215 osob (56,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 359 088 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 49,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 346 666 osob ve věku 30–34 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 816 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 9 343 osob (1,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 247 osob (52,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 759 007 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 51,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 724 674 osob ve věku 16–29 let (48,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 267 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 23 565 osob (1,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 807 839 osob (54,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 21. 9. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 142 361 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 31,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 124 416 osob ve věku 12–15 let (27,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 330 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 5 419 osob (1,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 154 110 osob (33,8 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 052 671 osob (56,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 911 510 osob (55,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 100 568 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 116 504 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 269 743 osob (58,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 910 310 osob starších 16 let, což je 66,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 787 094 osob (65,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 66,9 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 1,1 % má rezervaci termínu očkování a 1,2 % je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 413 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 318 725 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?