Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 21. 7. 2021

Vytvořeno: 22. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 21. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 779 969 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 460 726 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 434 068 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,7 %, senioři 80+ 6,4 %, senioři 70-79 let 16,4 %, senioři 60-69 let 17,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,0 %, pracovníci ve školství 3,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,3 %, osoby 50-59 let 12,9 %, osoby 40-49 let 14,8 %, osoby 30-39 let 8,1 % a ostatní 6,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 362 150 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 346 317 osob ve věku 80 a více let (77,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 087 osob (1,6 %, z toho 378; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 30 415 osob (6,8 %, z toho 15 092; 3,4 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 399 652 osob (89,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 871 011 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 828 503 osob ve věku 70–79 let (79,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 383 osob (1,0 %, z toho 662; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 46 859 osob (4,5 %, z toho 32 676; 3,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 928 253 osob (89,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 523 906 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 488 220 osob ve věku 65–69 let (72,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 813 osob (0,9 %, z toho 233; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 20 923 osob (3,1 %, z toho 14 433; 2,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 550 642 osob (81,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 422 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 411 616 osob ve věku 60–64 let (65,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 517 osob (1,0 %, z toho 140; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 039 osob (2,7 %, z toho 11 503; 1,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 470 978 osob (75,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 455 803 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 68,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 415 426 osob ve věku 55–59 let (62,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 066 osob (1,4 %, z toho 171; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 888 osob (2,7 %, z toho 10 747; 1,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 482 757 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 449 511 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 65,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 405 103 osob ve věku 50–54 let (58,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 562 osob (1,5 %, z toho 161; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 624 osob (2,4 %, z toho 8 726; 1,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 476 697 osob (69,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 555 037 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 489 746 osob ve věku 45–49 let (55,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 642 osob (1,7 %, z toho 102; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 661 osob (2,0 %, z toho 6 893; 0,8 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 587 340 osob (66,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 498 164 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 55,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 413 754 osob ve věku 40–44 let (46,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 169 osob (1,8 %, z toho 46; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 17 447 osob (2,0 %, z toho 5 995; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 531 780 osob (59,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 311 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 256 245 osob ve věku 35–39 let (34,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 874 osob (2,4 %, z toho 26; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 343 osob (2,0 %, z toho 3 861; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 528 osob (52,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 305 682 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 42,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 180 039 osob ve věku 30–34 let (25,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 279 osob (2,8 %, z toho 33; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 990 osob (2,2 %, z toho 3 683; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 341 951 osob (47,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 588 519 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 39,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 198 928 osob ve věku 16–29 let (13,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 59 001 osob (4,0 %, z toho 52; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 41 703 osob (2,8 %, z toho 3 910; 0,3 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 689 223 osob (46,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 21. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 43 210 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 9,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 170 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 909 osob (6,6 %, z toho 7; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 026 osob (3,3 %, z toho 11; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 88 145 osob (19,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 460 726 osob (51,0 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 434 067 osob (41,4 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 207 458 osob (1,9 %, z toho 2 011; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 277 660 osob (2,6 %, z toho 117 554; 1,1 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 945 844 osob (55,6 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 460 726 osob starších 16 let, což je 61,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 434 068 osob (49,9 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 61,6 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 4,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 500 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 168 012 osob:

  • 24 227 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 49 351 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 23 210 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 16 884 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 14 188 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 40 152 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 178 705 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?