Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 20. 4. 2021

Vytvořeno: 21. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 20. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 581 753 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 688 552 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 893 201 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (16,1 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,6 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (18,6 %), senioři 70-79 let (33,4 %), senioři 65-69 let (5,2 %) a chronicky nemocné osoby (3,1 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,6 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,5 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 57 155 očkovaných / 93 146 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 20. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 314 345 osob ve věku 80+, což představuje cca 71,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 234 141 osob ve věku 80+ (53,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 264 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 56 603 osob (12,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 212 osob (87,3 %) v této věkové skupině.

K 20. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 637 870 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 63,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 281 569 osob ve věku 70–79 let (27,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 63 059 osob (6,2 %) má rezervaci termínu očkování a 159 456 osob (15,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 860 385 osob (85,1 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 688 552 osob (15,8 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 893 201 osob (8,4 %) druhou dávkou. Dalších 213 173 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 495 256 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 396 981 osob (22,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 688 552 osob starších 16 let, což je 19,0 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 893 201 osob (10,1 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 613 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 487 961 osob:

  • 78 254 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 244 705 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 165 002 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 302 694 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?