Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 2. 4. 2021

Vytvořeno: 3. 4. 2021 Poslední aktualizace: 3. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 2. 4. 2021 (20:00) vykázáno 1 782 913 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 226 081 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 556 832 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (20,7 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (9,8 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,2 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (8,1 %), dále senioři 70-79 let (26,8 %), senioři 80+ (24,3 %) a chronicky nemocné osoby (2,1 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné).  Zbývajících cca 6,0 % osob středního až velmi mladého věku (44 206 osob / 69 350 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 2. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 290 058 osob ve věku 80+, což představuje cca 65,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 206 197 osob ve věku 80+ (46,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 13 186 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 68 742 osob (15,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 371 986 osob (84,3 %) v této věkové skupině.

K 2. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 437 997 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 43,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 90 688 osob ve věku 70–79 let (9,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 47 432 osob (4,7 % má rezervaci termínu očkování a 295 689 osob (29,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 781 118 osob (77,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 226 081 osob (11,5 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 556 832 osob (5,2 %) druhou dávkou. Dalších 95 908 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 625 649 osob (5,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 1 947 638 osob (18,2 %).

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 1 064 705 osob:

  • 250 814 osob ve věku 80 a více let,
  • 460 324 osob ve věku 70-79 let,
  • 44 413 pracovníků ve zdravotnictví,
  • 214 900 pracovníků ve školství.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 581 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 494 604 osob:

  • 79 084 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 279 924 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 135 596 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 217 396 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?