Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 19. 5. 2021

Vytvořeno: 20. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 19.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 388 590 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 276 968 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 139 465 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,1 %, senioři 80+ 12,0 %, senioři 70-79 let 25,0 %, senioři 60-69 let 18,4 %, osoby 50-59 let 14,9 %, osoby 40-49 let 9,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,1 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 339 421 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 260 862 osob ve věku 80 a více let (58,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 600 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 38 114 osob (8,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 135 osob (86,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 786 234 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 75,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 383 793 osob ve věku 70–79 let (37,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 021 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 78 983 osob (7,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 888 238 osob (85,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 446 647 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 66,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 55 709 osob ve věku 65–69 let (8,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 20 393 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 41 140 osob (6,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 508 180 osob (75,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 363 561 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 58,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 57 459 osob ve věku 60–64 let (9,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 058 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 920 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 420 539 osob (67,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 346 766 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 51,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 69 822 osob ve věku 55–59 let (10,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 866 osob (5,4 %) má rezervaci termínu očkování a 32 966 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 415 598 osob (62,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 311 505 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 45,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 63 594 osob ve věku 50–54 let (9,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 53 671 osob (7,8 %) má rezervaci termínu očkování a 33 817 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 993 osob (57,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 19.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 293 686 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 33,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 72 387 osob ve věku 45–49 let (8,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 114 775 osob (13,0 %) má rezervaci termínu očkování a 61 007 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 469 468 osob (53,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 276 969 osob (30,6 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 139 465 osob (10,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 390 511 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 445 632 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 113 112 osob (38,4 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 276 969 osob starších 16 let, což je 36,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 139 465 osob (12,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 597 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 455 980 osob:

  • 66 405 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 198 815 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 69 039 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 098 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 764 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 55 859 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 507 579 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?