Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 18. 5. 2021

Vytvořeno: 19. 5. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 18.5. 2021 (20:00) vykázáno 4 298 947 aplikovaných dávek očkování, a to u 3 200 664 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 1 124 877 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 10,9 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 5,2 %, senioři 80+ 12,2 %, senioři 70-79 let 25,4 %, senioři 60-69 let 18,5 %, osoby 50-59 let 14,7 %, osoby 40-49 let 8,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 0,7 %, pracovníci ve školství 1,5 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,2 % a ostatní 1,1 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 338 530 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 75,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 258 446 osob ve věku 80 a více let (57,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 638 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 38 630 osob (8,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 386 798 osob (86,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 782 420 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 75,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 378 393 osob ve věku 70–79 let (36,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 23 518 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 81 080 osob (7,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 887 018 osob (85,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 783 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 65,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 54 267 osob ve věku 65–69 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 295 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 43 178 osob (6,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 506 256 osob (75,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 516 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 57,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 56 511 osob ve věku 60–64 let (9,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 772 osob (4,0 %) má rezervaci termínu očkování a 34 810 osob (5,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 418 098 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 339 992 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 50,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 68 959 osob ve věku 55–59 let (10,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 477 osob (5,6 %) má rezervaci termínu očkování a 34 901 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 412 370 osob (61,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 300 402 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 43,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 62 701 osob ve věku 50–54 let (9,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 57 653 osob (8,3 %) má rezervaci termínu očkování a 37 355 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 395 410 osob (57,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 18.5. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 267 235 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 30,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 71 452 osob ve věku 45–49 let (8,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 118 659 osob (13,4 %) má rezervaci termínu očkování a 72 756 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 458 650 osob (52,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 3 200 664 osob (29,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 1 124 877 osob (10,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 374 529 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 492 886 osob (4,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 4 068 079 osob (38,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 3 200 664 osob starších 16 let, což je 36,1 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 1 124 877 osob (12,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 599 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 458 561 osob:

  • 67 036 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 200 637 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 69 734 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 39 560 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 26 775 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 54 819 chronicky nemocných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 497 238 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?