S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 18. 4. 2021

Vytvořeno: 19. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 18. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 468 196 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 606 408 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 861 788 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (16,6 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,8 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (19,3 %), senioři 70-79 let (33,4 %), senioři 65-69 let (4,2 %) a chronicky nemocné osoby (2,7 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,6 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,4 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 5,0 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 54 718 očkovaných / 89 713 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 18. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 312 119 osob ve věku 80+, což představuje cca 70,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 231 539 osob ve věku 80+ (52,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 314 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 57 604 osob (13,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 037 osob (87,1 %) v této věkové skupině.

K 18. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 615 838 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 60,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 264 113 osob ve věku 70–79 let (26,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 68 667 osob (6,8 %) má rezervaci termínu očkování a 171 112 osob (16,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 855 617 osob (84,6 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 606 408 osob (15,0 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 861 788 osob (8,1 %) druhou dávkou. Dalších 210 434 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 527 032 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 343 874 osob (21,9 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 606 408 osob starších 16 let, což je 18,1 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 861 788 osob (9,7 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 614 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 484 436 osob:

  • 78 515 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 247 229 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 158 692 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 285 185 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?