S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 16. 4. 2021

Vytvořeno: 17. 4. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 16. 4. 2021 (20:00) vykázáno 2 422 985 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 575 629 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 847 356 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (16,9 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (7,9 %, bez zdravotníků v sociálních službách), senioři 80+ (19,6 %), senioři 70-79 let (33,3 %), senioři 65-69 let (4,0 %) a chronicky nemocné osoby (2,6 % novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné), dále pracovníci ve školství (8,5 %) a pracovníci kritické infrastruktury (2,3 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti). Zbývajících cca 4,9 % osob středního až velmi mladého věku (celkově 53 430 očkovaných / 87 971 vakcinací je u osob do 30 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 16. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 309 574 osob ve věku 80+, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 230 779 osob ve věku 80+ (52,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 14 327 osob (3,2 %) má rezervaci termínu očkování a 57 984 osob (13,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 381 885 osob (86,6 %) v této věkové skupině.

K 16. 4. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 607 083 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 60,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 256 184 osob ve věku 70–79 let (25,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami. Dalších 72 316 osob (7,1 %) má rezervaci termínu očkování a 174 712 osob (17,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 854 111 osob (84,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1 575 629 osob (14,7 % populace – k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 693 939 osob), z toho 847 356 osob (7,9 %) druhou dávkou. Dalších 210 172 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 534 056 osob (5,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 2 319 857 osob (21,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 1 575 629 osob starších 16 let, což je 17,7 % této populace (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 884 689 osob ve věku 16 a více let), z nich u 847 356 osob (9,5 % populace 16+) bylo očkování ukončeno podáním druhé dávky.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 612 ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 484 312 osob:

  • 78 701 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 248 535 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 157 076 chronicky nemocných osob ve věku do 70 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 281 470 aplikovaných dávek vakcín. /*

/* Počet vykázaných dávek vakcín v ordinacích praktických lékařů byl k 12. 4. validován, byla vyřazena hlášení od poskytovatelů, u kterých kromě ambulance praktického lékaře působí také očkovací centrum.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?