Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 6. 2021

Vytvořeno: 16. 6. 2021 Poslední aktualizace: 18. 7. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Moderna, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 778 381 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 613 674 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 238 730 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,7 %, senioři 80+ 8,7 %, senioři 70-79 let 20,9 %, senioři 60-69 let 19,5 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,2 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 5,4 % a ostatní 2,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 353 741 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 310 863 osob ve věku 80 a více let (69,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 958 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 415 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 114 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 840 396 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 663 843 osob ve věku 70–79 let (63,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 380 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 57 353 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 129 osob (87,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 498 005 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 324 435 osob ve věku 65–69 let (48,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 410 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 26 365 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 533 780 osob (79,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 419 652 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 224 852 osob ve věku 60–64 let (35,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 754 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 21 260 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 451 666 osob (72,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 420 282 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 170 910 osob ve věku 55–59 let (25,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 334 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 22 185 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 456 801 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 410 787 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 113 775 osob ve věku 50–54 let (16,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 997 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 20 281 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 448 065 osob (64,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 479 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 126 889 osob ve věku 45–49 let (14,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 916 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 22 235 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 630 osob (62,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 436 130 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 48,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 106 911 osob ve věku 40–44 let (12,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 33 837 osob (3,8 %) má rezervaci termínu očkování a 23 450 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 493 417 osob (55,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 283 048 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 37,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 69 966 osob ve věku 35–39 let (9,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 41 343 osob (5,5 %) má rezervaci termínu očkování a 24 913 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 349 304 osob (46,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 215 387 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 30,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 50 564 osob ve věku 30–34 let (7,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 47 833 osob (6,7 %) má rezervaci termínu očkování a 32 039 osob (4,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 295 259 osob (41,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 236 767 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 15,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 75 722 osob ve věku 16–29 let (5,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 160 099 osob (10,8 %) má rezervaci termínu očkování a 127 695 osob (8,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 561 osob (35,3 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 613 674 osob (43,1 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 238 730 osob (20,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 382 861 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 410 191 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 406 726 osob (50,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 613 674 osob starších 16 let, což je 52,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 238 730 osob (25,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 53,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,6 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 561 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 347 296 osob:

  • 43 755 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 128 152 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 54 298 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 32 277 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 23 985 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 829 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 825 288 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?