Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 15. 11. 2021

Vytvořeno: 16. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 15. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 822 658 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 430 788 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 197 060 osob očkování dokončeno, u 532 427 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.
Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,7%, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,3%, senioři 80+ 6,3%, senioři 70-79 let 14,6%, senioři 60-69 let 14,8%, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4%, pracovníci ve školství 2,7%, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 1,9%, osoby 50-59 let 11,7%, osoby 40-49 let 14,3%, osoby 30-39 let 10,0% a ostatní do 30 let 13,4%.
Očkování věkové kategorie 80+. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 384 205 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 85,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 374 382 osob ve věku 80 a více let (83,7% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 528 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 254 osob (0,7%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 387 987 osob (86,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 903 164 osob ve věku 70-79 let, což představuje cca 87,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70-79 let). U 888 404 osob ve věku 70-79 let (85,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 128 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 3 265 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 907 557 osob (87,4%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 555 463 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 82,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 546 654 osob ve věku 65–69 let (81,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 880 osob (0,1%) má rezervaci termínu očkování a 688 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 557 031 osob (82,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 508 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 77,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 474 608 osob ve věku 60–64 let (75,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 102 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 675 osob (0,1%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 485 285 osob (77,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 504 425 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 75,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 493 032 osob ve věku 55–59 let (73,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 667 osob (0,2%) má rezervaci termínu očkování a 1 034 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 507 126 osob (75,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 506 381 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 73,3% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 493 308 osob ve věku 50–54 let (71,4% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 031 osob (0,3%) má rezervaci termínu očkování a 1 341 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 509 753 osob (73,8%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 635 208 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 72,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 616 618 osob ve věku 45–49 let (69,9% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 237 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 100 osob (0,2%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 640 545 osob (72,6%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 578 611 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 64,8% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 558 838 osob ve věku 40–44 let (62,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 928 osob (0,4%) má rezervaci termínu očkování a 2 506 osob (0,3%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 585 045 osob (65,5%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 444 297 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 59,0% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 423 237 osob ve věku 35–39 let (56,2% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 773 osob (0,6%) má rezervaci termínu očkování a 3 070 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 140 osob (60,0%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 399 780 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 55,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 375 897 osob ve věku 30–34 let (52,3% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 757 osob (0,8%) má rezervaci termínu očkování a 3 857 osob (0,5%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 409 394 osob (56,9%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 859 661 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 57,9% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 798 609 osob ve věku 16–29 let (53,8% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 15 848 osob (1,1%) má rezervaci termínu očkování a 11 156 osob (0,8%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 886 665 osob (59,7%) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 15. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 176 083 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 38,6% všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 153 472 osob ve věku 12–15 let (33,6% této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 801 osob (2,1%) má rezervaci termínu očkování a 4 553 osob (1,0%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 190 437 osob (41,7%) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 430 788 osob (60,1% populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 10 701 777 osob). U 6 197 060 osob (57,9%) bylo očkování již dokončeno. Dalších 50 680 osob (0,5%) má rezervaci termínu očkování a 37 836 osob (0,4%) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 519 304 osob (60,9%).

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 430 786 osob starších 12 let, což je 68,9% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 197 059 osob (66,4% populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 254 703 osob starších 16 let, což je 70,5% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 6 043 587 osob (68,1% populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 139 481 osob starších 18 let, což je 70,7% této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 938 415 osob (68,4% populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 384 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 488 608 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?