Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 14. 7. 2021

Vytvořeno: 15. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 14. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 252 732 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 316 233 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 4 040 306 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,8 %, senioři 80+ 6,7 %, senioři 70-79 let 17,1 %, senioři 60-69 let 18,0 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,1 %, pracovníci ve školství 3,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,1 %, osoby 40-49 let 14,4 %, osoby 30-39 let 6,9 % a ostatní 5,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 793 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 342 060 osob ve věku 80 a více let (76,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 246 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 781 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 820 osob (89,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 865 615 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 809 434 osob ve věku 70–79 let (78,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 609 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 48 504 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 925 728 osob (89,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 519 328 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 470 769 osob ve věku 65–69 let (70,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 835 osob (1,0 %) má rezervaci termínu očkování a 21 801 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 964 osob (81,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 442 327 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 396 157 osob ve věku 60–64 let (63,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 758 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 17 743 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 828 osob (74,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 448 832 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 67,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 398 276 osob ve věku 55–59 let (59,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 897 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 18 693 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 422 osob (71,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 579 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 384 617 osob ve věku 50–54 let (55,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 485 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 311 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 471 375 osob (68,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 543 933 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 61,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 453 668 osob ve věku 45–49 let (51,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 507 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 18 466 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 579 906 osob (65,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 486 181 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 54,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 355 886 osob ve věku 40–44 let (39,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 437 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 474 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 524 092 osob (58,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 347 927 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 46,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 181 441 osob ve věku 35–39 let (24,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 723 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 16 264 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 385 914 osob (51,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 292 663 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 40,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 110 215 osob ve věku 30–34 let (15,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 019 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 17 219 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 334 901 osob (46,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 544 796 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 36,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 137 682 osob ve věku 16–29 let (9,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 70 527 osob (4,7 %) má rezervaci termínu očkování a 47 251 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 662 574 osob (44,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 14. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 22 259 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 4,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 100 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 27 620 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 24 033 osob (5,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 73 912 osob (16,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 316 233 osob (49,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 4 040 305 osob (37,8 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 238 663 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 296 540 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 851 436 osob (54,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 316 233 osob starších 16 let, což je 59,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 4 040 306 osob (45,5 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 60,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 526 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 196 566 osob:

  • 26 575 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 59 283 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 29 204 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 19 950 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 16 068 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 45 486 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 117 571 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?