Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 13. 7. 2021

Vytvořeno: 14. 7. 2021 Poslední aktualizace: 1. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 13. 7. 2021 (20:00) vykázáno 9 156 505 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 290 250 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 968 550 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,3 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,9 %, senioři 80+ 6,8 %, senioři 70-79 let 17,2 %, senioři 60-69 let 18,1 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,1 %, pracovníci ve školství 3,7 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,4 %, osoby 50-59 let 13,1 %, osoby 40-49 let 14,3 %, osoby 30-39 let 6,7 % a ostatní 5,4 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 360 477 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 340 988 osob ve věku 80 a více let (76,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 366 osob (1,6 %) má rezervaci termínu očkování a 30 828 osob (6,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 398 671 osob (89,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 864 403 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 83,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 804 590 osob ve věku 70–79 let (77,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 925 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 48 829 osob (4,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 925 157 osob (89,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 518 366 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 77,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 466 589 osob ve věku 65–69 let (69,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 110 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 971 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 547 447 osob (81,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 441 280 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 70,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 392 687 osob ve věku 60–64 let (62,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 037 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 875 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 467 192 osob (74,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 447 625 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 66,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 394 766 osob ve věku 55–59 let (58,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 083 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 18 831 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 539 osob (71,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 440 229 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 63,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 380 319 osob ve věku 50–54 let (55,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 678 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 17 485 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 470 392 osob (68,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 541 975 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 61,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 445 766 osob ve věku 45–49 let (50,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 786 osob (2,0 %) má rezervaci termínu očkování a 18 605 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 578 366 osob (65,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 483 995 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 54,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 341 636 osob ve věku 40–44 let (38,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 19 748 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 18 654 osob (2,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 522 397 osob (58,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 345 752 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 45,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 166 994 osob ve věku 35–39 let (22,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 22 299 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 16 430 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 384 481 osob (51,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 290 390 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 40,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 101 633 osob ve věku 30–34 let (14,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 724 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 17 432 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 333 546 osob (46,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 537 022 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 36,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 132 487 osob ve věku 16–29 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 71 851 osob (4,8 %) má rezervaci termínu očkování a 48 678 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 657 551 osob (44,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 13. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 18 736 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 4,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 94 osob ve věku 12–15 let (0,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 837 osob (5,9 %) má rezervaci termínu očkování a 24 747 osob (5,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 70 320 osob (15,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 290 250 osob (49,4 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 968 549 osob (37,1 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 242 444 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 300 365 osob (2,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 833 059 osob (54,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 290 250 osob starších 16 let, což je 59,6 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 968 550 osob (44,7 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 60,0 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,4 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 527 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 203 712 osob:

  • 27 163 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 61 989 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 30 646 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 20 704 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 16 487 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 46 723 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 102 861 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?