Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 10. 8. 2021

Vytvořeno: 11. 8. 2021 Poslední aktualizace: 22. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 10. 8. 2021 (20:00) vykázáno 10 777 828 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 771 124 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 5 169 394 osob očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,5 %, senioři 80+ 5,9 %, senioři 70-79 let 15,2 %, senioři 60-69 let 16,4 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,8 %, pracovníci ve školství 3,2 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,1 %, osoby 50-59 let 12,4 %, osoby 40-49 let 14,7 %, osoby 30-39 let 9,4 % a ostatní 9,8 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 365 387 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 81,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 353 271 osob ve věku 80 a více let (78,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 711 osob (1,5 %, z toho 354; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 29 524 osob (6,6 %, z toho 14 279; 3,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 401 622 osob (89,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 882 211 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 85,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 856 381 osob ve věku 70–79 let (82,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 650 osob (0,8 %, z toho 604; 0,1 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 43 483 osob (4,2 %, z toho 30 090; 2,9 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 934 344 osob (90,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 533 097 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 79,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 513 721 osob ve věku 65–69 let (76,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 213 osob (0,6 %, z toho 202; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 19 137 osob (2,8 %, z toho 13 218; 2,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 556 447 osob (82,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 457 996 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 73,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 437 297 osob ve věku 60–64 let (69,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 530 osob (0,7 %, z toho 121; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 370 osob (2,5 %, z toho 10 624; 1,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 477 896 osob (76,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 469 964 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 70,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 444 681 osob ve věku 55–59 let (66,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 379 osob (1,0 %, z toho 155; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 16 111 osob (2,4 %, z toho 10 016; 1,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 492 454 osob (73,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 465 706 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 67,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 437 437 osob ve věku 50–54 let (63,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 254 osob (1,0 %, z toho 148; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 873 osob (2,2 %, z toho 8 104; 1,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 487 833 osob (70,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 578 017 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 65,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 538 173 osob ve věku 45–49 let (61,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 974 osob (1,1 %, z toho 91; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 610 osob (1,8 %, z toho 6 436; 0,7 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 603 601 osob (68,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 521 649 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 58,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 477 957 osob ve věku 40–44 let (53,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 137 osob (1,2 %, z toho 42; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 15 529 osob (1,7 %, z toho 5 604; 0,6 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 548 315 osob (61,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 384 806 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 51,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 336 563 osob ve věku 35–39 let (44,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 231 osob (1,6 %, z toho 22; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 13 558 osob (1,8 %, z toho 3 629; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 410 595 osob (54,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 333 144 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 46,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 276 516 osob ve věku 30–34 let (38,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 033 osob (2,0 %, z toho 32; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 14 158 osob (2,0 %, z toho 3 467; 0,5 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 361 335 osob (50,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 678 710 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 45,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 477 992 osob ve věku 16–29 let (32,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 35 485 osob (2,4 %, z toho 47; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 32 492 osob (2,2 %, z toho 3 598; 0,2 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 746 687 osob (50,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 10. 8. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 100 437 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 22,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 19 404 osob ve věku 12–15 let (4,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 112 osob (3,5 %, z toho 1; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 8 963 osob (2,0 %, z toho 16; 0,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 125 512 osob (27,5 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 771 124 osob (53,9 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 5 169 393 osob (48,3 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 136 864 osob (1,3 %, z toho 1 820; 0,0 % u PL) má rezervaci termínu očkování a 243 856 osob (2,3 %, z toho 109 106; 1,0 % u PL) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 151 844 osob (57,5 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 771 124 osob starších 16 let, což je 65,0 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 169 394 osob (58,2 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 64,3 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 3,9 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 456 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 132 353 osob:

  • 21 213 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 37 639 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 15 978 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 12 311 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 11 226 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 33 986 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 261 839 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1.1.2021.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?