Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 1. 11. 2021

Vytvořeno: 2. 11. 2021 Poslední aktualizace: 23. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a Janssen. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 1. 11. 2021 (20:00) vykázáno 12 286 946 aplikovaných dávek očkování, a to u 6 240 412 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 6 094 426 osob bylo očkování dokončeno, u 234 683 osob byla podána posilující dávka. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 5,6 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 2,2 %, senioři 80+ 5,8 %, senioři 70-79 let 14,3 %, senioři 60-69 let 15,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 2,4 %, pracovníci ve školství 2,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (armáda, integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,0 %, osoby 50-59 let 11,9 %, osoby 40-49 let 14,5 %, osoby 30-39 let 10,0 % a ostatní do 30 let 13,3 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 375 888 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 84,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 367 192 osob ve věku 80 a více let (82,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 404 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 776 osob (0,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 379 068 osob (84,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 899 822 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 86,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 888 346 osob ve věku 70–79 let (85,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 162 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 2 685 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 903 669 osob (87,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 549 761 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 81,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 543 613 osob ve věku 65–69 let (80,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 941 osob (0,1 %) má rezervaci termínu očkování a 799 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 551 501 osob (82,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 476 406 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 76,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 470 442 osob ve věku 60–64 let (75,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 1 318 osob (0,2 %) má rezervaci termínu očkování a 915 osob (0,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 478 639 osob (76,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 411 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 73,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 487 192 osob ve věku 55–59 let (72,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 050 osob (0,3 %) má rezervaci termínu očkování a 1 458 osob (0,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 497 919 osob (74,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 030 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 71,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 486 109 osob ve věku 50–54 let (70,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 2 663 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 1 875 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 498 568 osob (72,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 617 382 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 70,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 606 011 osob ve věku 45–49 let (68,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 3 971 osob (0,4 %) má rezervaci termínu očkování a 2 914 osob (0,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 624 267 osob (70,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 560 834 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 62,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 548 973 osob ve věku 40–44 let (61,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 4 624 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 3 297 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 568 755 osob (63,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 425 426 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 56,5 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 412 802 osob ve věku 35–39 let (54,8 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 5 355 osob (0,7 %) má rezervaci termínu očkování a 3 871 osob (0,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 434 652 osob (57,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 378 540 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 364 351 osob ve věku 30–34 let (50,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 6 350 osob (0,9 %) má rezervaci termínu očkování a 4 839 osob (0,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 389 729 osob (54,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 807 257 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 54,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 772 569 osob ve věku 16–29 let (52,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 117 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 14 110 osob (0,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 837 484 osob (56,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 12–15 let. K 1. 11. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 160 653 osob ve věku 12–15 let, což představuje cca 35,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 456 488 osob ve věku 12–15 let). U 146 829 osob ve věku 12–15 let (32,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 581 osob (1,9 %) má rezervaci termínu očkování a 5 198 osob (1,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 174 432 osob (38,2 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 6 240 412 osob (58,3 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 6 094 429 osob (56,9 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 53 536 osob (0,5 %) má rezervaci termínu očkování a 45 062 osob (0,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 6 339 010 osob (59,2 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 240 410 osob starších 12 let, což je 66,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 9 334 672 osob ve věku 12 a více let), z nich u 6 094 429 osob (65,3 % populace 12+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 6 079 757 osob starších 16 let, což je 68,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 5 947 600 osob (67,0 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 971 406 osob starších 18 let, což je 68,8 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), z nich u 5 844 678 osob (67,3 % populace 18+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 398 samostatných ordinací praktických lékařů, praktičtí lékaři vykázali celkem 1 368 042 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

Poznámka: mezi osoby s registrací, které čekají na termín, jsou zahrnuti ti, kteří provedli registraci na očkovacích místech nejdéle před dvěma měsíci; mezi osoby s rezervaci termínu k očkování jsou zahrnuti ti, kteří nejdéle před měsícem získali termín pro očkování.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?