Dana Jurásková předala Cenu veřejnosti za nejlepší vědecký výzkum

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010

Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková předala za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR a orgánů Interní grantové agentury ve čtvrtek 25. února 2010 týmu docenta Josefa Zámečníka Cenu veřejnosti za nejlepší výsledky a přínos pro české zdravotnictví. Cenu získal za projekt vyšetřování vzorků svalu při těžké svalové slabosti, který byl realizován ve Fakultní nemocnici Motol v Praze.


 


Cenu získal tým docenta Josefa Zámečníka na základě ankety určené široké veřejnosti, kterou na své internetové stránky umístilo v průběhu prosince loňského roku Ministerstvo zdravotnictví ČR. Veřejnost vybírala z deseti řešitelských týmů oceněných Cenou ministryně, případně čestným uznáním, a měla možnost udělit jednomu z nich právě Cenu veřejnosti jako ocenění za nejlepší výsledky a přínos pro zdravotnictví.


 


Na druhém místě se umístil tým profesora Miloše Adamce z Institutu klinické a experimentální medicíny ověřující v experimentu transplantaci tenkého střeva a třetí místo obsadil tým docenta Roberta Holaje z pražské Všeobecné fakultní nemocnice srovnávající změny na cévách u nemocných s různými formami vysokého krevního tlaku. „Mám rádost z toho, že se naše veřejnost zajmá o zdravotnický výzkum. Svědčí o tom téměř jedenáct tisíc hlasů, které jednotlivým výzkumným týmům hlasující udělili a ocenili tak jejich práci a přínos českému zdravotnictví,“ říká ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.


 


Předáním Ceny veřejnosti skončilo oceňování mimořádných výsledků ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za projekty podporované Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví ČR z veřejných zdrojů. V letošním roce ukončilo řešení 135 projektů, z toho 82 projektů s nejvyšším hodnocením v kategorii „A“, která značí, že výsledkem byla minimálně jedna publikace s impakt faktorem či jiný aplikovatelný výsledek. V příštím roce je očekáván téměř dvojnásobný počet ukončených projektů.


 


Kompletní výsledky hlasování naleznete na internetových stránkách www.mzcr.cz v sekci Odborník, zdravotník/Věda a výzkum.


 


 


Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166


Vlastimil Sršeň, e-mail: tis@mzcr.cz


Jste spokojeni s obsahem této stránky?