S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Další kolo testů ve školách ze 31. ledna prokázalo významný nárůst šíření varianty omikron v ČR

Vytvořeno: 4. 2. 2022 Poslední aktualizace: 4. 2. 2022

Dne 31. ledna proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 1 033 tisíc žáků a více než 166 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Počet realizovaných testů v čase klesá v důsledku probíhajících izolací a karantén. Výsledky potvrzují kulminaci šíření vysoce nakažlivé varianty viru omikron. Testování žáků odhalilo celkem 13 595 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1 315,9 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob. U pedagogů a zaměstnanců bylo 31. ledna potvrzeno 1 818 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1094,5 zachycených případů na 100 tisíc testovaných osob.

Ve srovnání s předchozími výsledky z 24. ledna v některých kategoriích testovaných zátěž již klesá, v jiných ještě roste. Šíření v různých věkových skupinách žáků a mezi pedagogy neprobíhá synchronně a do výsledků se také promítají významné rozdíly mezi regiony. Počet zachycených nákaz je nicméně stále velmi vysoký. Vysokou prevalenci nákaz potvrzuje i velký podíl primárních záchytů, které jsou pozitivně konfirmovány PCR testem (52 % – 57 %). Konkrétně ve srovnání s předchozím kolem testů z 24. ledna je posun shrnut v následujících bodech (záchyty na 100 tisíc testovaných osob po konfirmaci PCR metodou, 24. 1. -> 31. 1.):

  • Žáci ZŠ: 1281,1 -> 1327,3
  • Studenti SŠ: 1597,9 -> 1287,2
  • Zaměstnanci ZŠ: 725,2 -> 837,6
  • Zaměstnanci SŠ: 968,1 -> 1753,3

Pokles zátěže u studentů SŠ je v čase konzistentní ve všech regionech, stejný závěr platí pro pokračující (nyní již mírnější) růst zátěže u žáků ŽŠ a u zaměstnanců. Ve shodě s výsledky populačních testů jsou největší poklesy zátěže patrné v Praze. V pražské populaci nastalo šíření varianty omikron dříve, než v ostatních regionech a testy ve školách nyní potvrzují již nastupující pokles zátěže.

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ZE DNE 31. 1. 2022

Centrální systém eviduje nahlášená data cca od 96 % škol.

  • nahlášeno je více než 1 033 tis. testů u žáků / studentů a více než 166 tis. testů u zaměstnanců
  • primární záchyty (bez konfirmace) jsou zaznamenány v počtu 27 182 u žáků/studentů a 2 923 u zaměstnanců
  • po konfirmaci PCR registrujeme: 13 595 potvrzených nákaz u žáků/studentů, 1 818 potvrzených nákaz u zaměstnanců

Po konfirmaci je celková záchytovost v přepočtu na 100 tis. Ag testů tato:

  • 1315,9/100tis. u žáků / studentů (ZŠ: 1327,3; SŠ: 1287,2)
  • 1094,5/100tis. u zaměstnanců (ZŠ: 837,6; SŠ: 1753,3)

Výsledky konfirmace Ag testů metodou PCR: konfirmace potvrdila pozitivní výsledky u 53,2 % primárních pozitivit Ag testů u žáků a 55,1 % primárních pozitivit Ag testů u zaměstnanců.

Srovnání s populačními hodnotami u dětí a mladistvých:

Celkem bylo v populaci za relevantní období po 31. 1. zachyceno 39 269 nákaz u dětí a mladistvých ve věku 6–19 let. Z toho 13 595 (34,6 %) na základě testů provedených ve školách. Epidemiologická šetření KHS provedená u všech populačních záchytů nákazy z daného období u osob ve věku 6–19 let prokázala přímou souvislost se školou či školním kolektivem u 4 703 (12,0 %) všech zachycených případů v daném období, z toho bylo 1 608 případů přímo zachyceno testy ve školách


Odbor komunikace s veřejností
Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?