Česko varuje před zdraví nebezpečnými panenkami

Vytvořeno: 18. 12. 2013 Poslední aktualizace: 18. 12. 2013

Česko varovalo ostatní země Evropské unie před možným výskytem zdraví nebezpečných panenek na evropských trzích. K 16. 12. 2013 bylo do výstražného informačního systému EU o nebezpečných spotřebitelských výrobcích RAPEX nahlášeno z ČR celkem 29 různých typů panenek s měkčenými částmi jako nebezpečných výrobků.

Také prvotní informace o riziku výskytu těchto hraček se k nám dostala právě ze systému RAPEX. Na základě tohoto hlášení se začaly Krajské hygienické stanice tímto sortimentem podrobněji zabývat zejména v nabídce tržišť a kamenných obchodů s laciným zbožím. Výsledky šetření ukazují na neuspokojivou situaci v tomto tržním segmentu. Při kontrolách se ukazuje, že mezi těmito typy nabízených panenek je až 77 % těch, které neodpovídají zdravotním normám. „Situace je závažná zejména proto, že se jedná o hračky určené malým dětem, tedy nejcitlivější části populace,“ vysvětluje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.  Na základě výsledků šetření a vzhledem k vysokému počtu těchto výrobků a jejich širokému sortimentu se zdá, že se nevyhovující výrobky mohou na trh České republiky dostávat jak přímo ze třetích zemí, častěji ale nepřímo, zřejmě přes jiné členské státy EU.

Hlášení o výskytu nebezpečných panenek na evropských trzích se v systému RAPEX objevují již od roku 2011. Jedná se o hračky s plastovými měkčenými částmi s nepřípustným vysokým obsahem ftalátů, zejména v hlavičce. Ve srovnání s rokem 2011, kdy se jednalo pouze o několik hlášení, došlo k výraznému nárůstu počtu hlášení v roce 2012, kdy k tomuto druhu hraček se vztahovalo 56 hlášení v rámci EU a následné kontroly potvrdily přítomnost těchto panen i v ČR. V první polovině roku 2013 byl potvrzen trend ve zvyšujícím se počtu nevyhovujících panenek s měkčenými částmi na trhu, kdy do 31. 8. 2013 provedly orgány ochrany veřejného zdraví šetření 40 výrobků notifikovaných v systému RAPEX, a současně k tomuto datu bylo vyhlášeno již 17 nebezpečných výrobků. „Vzhledem k této situaci jsme vstoupili v jednání s orgány celní správy a dohodli jsme se na zorganizování společné kontrolní akce s cílem zachytit nevyhovující výrobky ještě před jejich propuštěním do volného oběhu,“ vysvětluje hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Společná kontrolní akce proběhla v období říjen – listopad 2013, kdy na základě oznámení orgánů celní správy

provedly orgány ochrany veřejného zdraví kontrolu 64 výrobků, které byly podrobeny laboratorním zkouškám na obsah ftalátů v měkčených částech.  Z tohoto počtu bylo jako nevyhovujících hodnoceno 24 výrobků, a tyto hračky nebyly na základě stanoviska orgánů ochrany veřejného zdraví orgány celní správy propuštěny do volného oběhu v ČR (díky koordinaci činnosti obou orgánů státní správy byly výrobky zadrženy ještě před tím, než se dostaly na český trh). Výrobky byly oznámeny do systému RAPEX v kategorii „border rejection“.

Zároveň byla v daném období přijímána další oznámení o nevyhovujících výrobcích tohoto typu ze systému RAPEX (od 1. 9. 2013 do 16. 12. 2013 bylo šetřeno dalších 17 oznámení ze zahraničí). V tržní síti tedy bylo odebráno 70 druhů panenek s měkčenými částmi, které byly analyzovány na přítomnost vybraných ftalátů. Z tohoto počtu nevyhovělo stanoveným požadavkům 46 výrobků, což představuje 77 % výrobků odebraných v tržní síti.

 

Důvodem k vyhlášení nebezpečného výrobku je v těchto případech obsah ftalátů výrazně překračující stanovený limit, a to až o násobky řádů. Riziko obsahu vysokého obsahu ftalátů v hračce spočívá v tom, že při hře mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. Hlavní riziko je jejich v působení na reprodukční orgány. Dalším identifikovaným problémem je v naprosté většině nemožnost dosledování původu výrobku, kdy není znám dovozce nebo distributor, a údaje o výrobci, jsou-li uvedeny, nejsou pravdivé.

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz

 

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?