Česká transplantologie má za sebou nejúspěšnější rok, zkracují se čekací doby

Vytvořeno: 27. 1. 2015 Poslední aktualizace: 27. 1. 2015

„Poprvé v naší historii překročil počet orgánových transplantací počet nově  zařazených pacientů k transplantaci. Klesl počet nemocných, kteří zemřeli v době čekání na tento zákrok. Čekací doby na transplantaci jsou v České republice kratší než ve většině evropských zemí. Za takovými výsledky stojí obrovský kus práce celých týmů lidí. Starají se o organizace seznamu čekatelů i dárců, odběry a transport orgánů, transplantaci samotnou i následnou péči nejen o pacienta, ale také o rodinu dárce. Všem patří za tuto práci a skvělé výsledky velký dík,“ řekl na úvod ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V roce 2014 se na seznam čekatelů nově dostalo 808 pacientů a bylo provedeno 846 orgánových transplantací. Ředitel Koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec upřesnil, že zatímco ve většině okolních zemí čekají lidé na darovaný orgán dva až tři roky, v Česku jsme se dostali na zhruba roční čekací lhůtu. „Takovým výsledkům pomáhá, kromě dobré organizace celého procesu, také dobrá spolupráce při platbách za transplantace od zdravotních pojišťoven a zlepšující se legislativní podmínky.  Samozřejmě, že klíčová je otázka, zda máte dárce. I tady se loňský rok stal rekordním, získali jsme orgány od 263 zemřelých dárců, což je zatím nejvyšší počet dárců v historii České republiky i Československa,“ upřesnil profesor Miloš Adamec.

Na 1 milion obyvatel nyní připadá statisticky 26,3 dárce. To zařazuje ČR z hlediska transplantací orgánů mezi 5 nejaktivnějších zemí Evropy a mezi top světovou desítku ze stejného úhlu pohledu. Bohužel, ani takto dobré výsledky nezaručují, že se orgánů dočkají všichni čekatelé. V roce 2014 zemřelo 75 čekajících pacientů.

„Naším cílem je samozřejmě dostat počet těch, kteří potřebný orgán nedostanou, na nulu. Tomu, abychom se takovému stavu co nejvíce přiblížili, snad pomůže i osvěta a otevřený přístup k informacím, které naleznete na nových webových stránkách,“ dodal ředitel Koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec.

Informace o transplantacích naleznete na webu: www.kst.cz.

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?